Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" від 12.10.2010 № 1202
Редакції документа
Редакція діє з  04.09.2015
Статус документа: чинний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12.10.2010  № 1202

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2010 р.
за № 1018/18313

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" від 12.10.2010 № 1202
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи"

I. Загальні положення

II. Визнання та первісна оцінка нематеріальних активів

III. Оцінка після первісного визнання та переоцінка нематеріальних активів

IV. Амортизація нематеріальних активів

V. Зменшення корисності нематеріальних активів

VI. Вибуття нематеріальних активів

VII. Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів

Замовити персональну презентацію