Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" від 12.10.2010 № 1202
Редакції документа
Редакція діє з  04.09.2015
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12.10.2010  № 1202

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 листопада 2010 р.
за № 1019/18314

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси" від 12.10.2010 № 1202
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси"

I. Загальні положення

II. Визнання та первісна оцінка запасів

III. Оцінка запасів на дату балансу

IV. Оцінка вибуття запасів

V. Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію