Наказ Міністерства фінансів України "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"" від 29.12.2011 № 1798
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2015
Статус документа: чинний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
29.12.2011  № 1798

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2012 р.
за № 121/20434

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"" від 29.12.2011 № 1798
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам"

І. Загальні положення

ІІ. Поточні та інші виплати працівникам

ІІІ. Виплати при звільненні

IV. Розкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію