Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" від 24.12.2010 № 1629
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2015
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України 24.12.2010 № 1629
(z0087-11)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р.
за № 90/18828

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" від 24.12.2010 № 1629
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок"

I. Загальні положення

II. Зміни в облікових оцінках та суттєві помилки

III. Зміни в обліковій політиці

IV. Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію