Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами" від 24.12.2010 № 1629
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
24.12.2010 № 1629
(z0087-11)

Зареєстрованов Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р.
за № 88/18826

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами" від 24.12.2010 № 1629
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами"

I. Загальні положення

II. Визначення звітних сегментів

III. Визначення доходів і витрат звітних сегментів

IV. Визначення активів і зобов'язань за звітними сегментами

Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" за 20__ рік

Замовити персональну презентацію