Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 29.12.2011 № 1798
Редакції документа
Редакція діє з  05.02.2016
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2011  № 1798

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2012 р.
за № 120/20433

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі" від 29.12.2011 № 1798
Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти"

І. Загальні положення

ІІ. Визнання доходів та витрат протягом виконання будівельного контракту

IІІ. Оцінка доходів та витрат за будівельним контрактом

IV. Розкриття інформації щодо будівельних контрактів у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію