Наказ Міністерства фінансів Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" від 18.05.2012 № 568
Редакції документа
Редакція діє з  28.07.2017
Статус документа: чинний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.05.2012  № 568

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 903/21215

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" від 18.05.2012 № 568
Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати"

І. Загальні положення

ІІ. Класифікація витрат

ІІІ. Визнання та оцінка витрат

ІV. Собівартість продукції, робіт, послуг

V. Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію