Наказ Міністерства фінансів Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда" від 24.12.2010 № 1629
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
24.12.2010 № 1629
(z0087-11)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р. за
№ 91/18829

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства фінансів Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда" від 24.12.2010 № 1629
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда"

I. Загальні положення

II. Облік фінансової оренди в орендаря

III. Облік операційної оренди в орендаря

IV. Облік фінансової оренди в орендодавця

V. Облік операційної оренди в орендодавця

VI. Розкриття інформації про оренду у фінансовій звітності орендарів та орендодавців

Замовити персональну презентацію