Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" № 779 від 10.12.2013
Редакції документа
Редакція діє з  28.01.2014
Статус документа: Втратив чинність

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2013  № 779

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2013 р.
за № 2211/24743

close icon
Структура документа
Наказ Міністерства доходів і зборів України "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків" № 779 від 10.12.2013
Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

І. Загальні положення

ІІ. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

ІІІ. Вимоги до оформлення документів, які подаються та видаються при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

ІV. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

V. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

VI. Подання інформації до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

VIІI. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення

X. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

ХІ. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у контролюючих органах

ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

Повідомлення про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Повідомлення про права та обов’язки фізичної особи - платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Облікова картка фізичної особи - платника податків

Картка платника податків

Форма даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до паспорта громадянина України

Довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Журнал видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Журнал видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься до паспорта громадянина України

Журнал обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта

Заява

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків

Журнал надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків

Замовити персональну презентацію