Наказ Державної фіскальної служби України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків" від 31.07.2014 № 22
Редакції документа
Редакція діє з  23.06.2018
Статус документа: чинний

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2014 № 22

close icon
Структура документа
Наказ Державної фіскальної служби України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків" від 31.07.2014 № 22
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків

І. Організація та проведення перевірок платників податків

1.1. Координаційні робочі групи, що беруть участь в організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок платників податків.

1.2. Прийняття рішення про проведення перевірки платника податків.

1.3. Оформлення направлення на проведення перевірки.

1.4. Особливості організації та проведення документальних та фактичних перевірок.

1.5. Врегулювання проблемних питань під час перевірки та діяльність постійних комісій із розгляду спірних питань.

1.6. Оформлення матеріалів перевірки

II. Взаємодія між підрозділами органів ДФС під час організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок платників податків

2.1. Виявлення та опрацювання податкових ризиків у діяльності платників.

2.2. Участь структурних підрозділів у проведенні перевірок платників податків.

2.3. Оформлення податкових повідомлень-рішень, вимог і рішень щодо єдиного внеску.

2.4. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, проектів постанов або направлення відповідних матеріалів до судових органів.

2.5. Передача матеріалів до слідчих підрозділів фінансових розслідувань.

2.6. Внесення інформації до ІТС "Податковий блок" та інших інформаційних баз даних.

2.7. Взаємодія структурних підрозділів органів ДФС під час відстеження своєчасності сплати донарахованих сум за результатами перевірок.

2.8. Взаємодія підрозділів органів ДФС у разі несплати сум узгоджених грошових зобов'язань, визначених за результатами перевірок.

2.9. Взаємодія підрозділів органів ДФС у разі оскарження прийнятих за результатами проведених перевірок податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень щодо єдиного внеску в адміністративному та судовому порядку.

Зразок оформлення наказу про проведення документальної перевірки

Зразок форми направлення на перевірку Направлення на перевірку

Журнал обліку видачі направлень/посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу ДФС

Зразок форми повідомлення про проведення документальної планової перевірки Повідомлення від "___" _____ 20__ року № ___

Журнал реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків

Зразок форми повідомлення про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки Повідомлення від "___" _______ 20__ року № ______

Спеціальний журнал реєстрації актів

Запит на встановлення місцезнаходження платника податків

Акт про відмову в допуску до проведення / відмову від проведення документальної планової/позапланової виїзної перевірки, фактичної перевірки

Журнал реєстрації протоколів, складених за результатами проведених засідань постійних комісій

Журнал реєстрації висновків, складених за результатами розгляду заперечень платника податків до акта (довідки) перевірки

Журнал обліку перевірок, призначених відповідно до кримінально-процесуального законодавства

Замовити персональну презентацію