Наказ Державної фіскальної служби України "Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок" від 01.06.2017 № 396
Редакції документа
Редакція діє з  08.05.2019
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2017  № 396

close icon
Структура документа
Наказ Державної фіскальної служби України "Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок" від 01.06.2017 № 396
Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок

Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок

Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень

I. Методичні рекомендації щодо оформлення акта (довідки) перевірки

1. Загальні рекомендації щодо оформлення акта (довідки) перевірки

2. Структура акта (довідки) перевірки

3. Рекомендації щодо оформлення розділу I "Вступна частина" акта (довідки) перевірки

4. Рекомендації щодо оформлення розділу II "Загальні положення" акта (довідки) перевірки

5. Рекомендації щодо оформлення розділу III "Описова частина" акта (довідки) перевірки

5.1. Загальні рекомендації щодо документування виявлених порушень

5.2. Рекомендації щодо оформлення пункту 3.1 "Результати перевірки дотримання податкового законодавства" розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.1. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1 "Податок на прибуток" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.2. Рекомендації щодо оформлення результатів перевірки податку на прибуток за періоди до 01.01.2015.

5.2.3. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1.2 "Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.4. Рекомендації щодо оформлення пункту 3.1.1.3 "Нарахована амортизація" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.5. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1.4 "Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.6. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1.5 "Дохід та фінансовий результат до оподаткування, визначені за правилами бухгалтерського обліку (за періоди після 01.01.2015)" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.2.7. Рекомендації щодо оформлення підпункту 3.1.1.7 "Оподаткування доходів нерезидентів" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.3. Рекомендації щодо оформлення підпунктів 3.1.2 "Податок на додану вартість" та 3.1.3 "Акцизний податок" пункту 3.1 розділу III акта (довідки) перевірки

5.4. Рекомендації щодо оформлення пункту 3.2 "Дотримання платником податків вимог податкового законодавства щодо подання (своєчасності подання) звіту про контрольовані операції (далі - КО), повноти включення в звіт всіх КО" розділу III акта (довідки) перевірки

5.5. Рекомендації щодо оформлення пункту 3.3 "Дотримання вимог іншого законодавства" розділу III акта (довідки) перевірки

6. Рекомендації щодо оформлення розділу IV "Висновок" акта (довідки) перевірки

7. Рекомендації щодо реєстрації акта (довідки) перевірки

II. Методичні рекомендації щодо оформлення додатків до акта (довідки) перевірки

1. До акта (довідки) перевірки обов'язково додаються такі інформативні додатки:

2. Рекомендації щодо оформлення плану (переліку питань) перевірки (додаток 1 до Зразка акта (довідки) перевірки)

3. Рекомендації щодо оформлення Довідки про загальну інформацію щодо платника податків та його діяльність

4. Рекомендації щодо оформлення Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та виявлені ризики недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства (додаток 3 до Зразка акта (довідки) перевірки)

4.1. Виявлення ризиків у діяльності платника податків

4.2. Документування результатів проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та опрацювання виявлених ризиків

4.3. Виявлення ризиків при проведенні доперевірочного аналізу діяльності платника податків

4.4. Виявлення та опрацювання ризиків при проведенні документальної перевірки платника податків

4.5. Виявлення та опрацювання схеми діяльності платника податків

5. Рекомендації щодо оформлення узагальненого переліку документів, які було використані при проведенні перевірки (далі - узагальнений перелік документів)

6. Рекомендації щодо оформлення Реєстру направлених запитів/отриманих результатів проведення зустрічних звірок з питань підтвердження отриманих від платника податків відомостей стосовно відносин із суб'єктами господарювання - контрагентами (далі - Реєстр направлених запитів)

Примірний перелік питань для включення до плану документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Зразок запиту про надання документів (копій документів)

Зразок журналу реєстрації актів (довідок) документальних перевірок

Замовити персональну презентацію