Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику" від 22.12.2010 № 1514
Редакції документа
Редакція діє з  12.03.2012
Статус документа: чинний

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

22.12.2010 № 1514

close icon
Структура документа
Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику" від 22.12.2010 № 1514
Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику

Про затвердження Порядку розроблення профiлiв ризику

Порядок розроблення профiлiв ризику

1. Загальнi положення

2. Профiль ризику

3. Розроблення ПР

4. Формалiзацiя ПР

5. Тестування ПР

6. Затвердження ПР

7. Облiк справ за ПР

8. Упровадження ПР

9. Контроль ефективностi ПР

10. Внесення змiн до ПР

11. Особливості наповнення регіональних ПР регіональними митницями, митницями

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

Аналiтична довiдка до профiлю ризику

Аналiтична довiдка до профiлю ризику

Класифiкатор причин незавершення митного оформлення

Класифікатор причин незавершення митного оформлення

Класифiкатор структурних пiдроздiлiв, задiяних у розробленнi профiлiв ризику

Класифiкатор структурних пiдроздiлiв, задiяних у розробленнi профiлiв ризику

Класифiкатор сфер ризику

Класифiкатор сфер ризику

Замовити персональну презентацію