Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП" від 21.11.2001 № 755
Редакції документа
Редакція діє з  25.10.2011
Статус документа: Втратив чинність

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 755 від 21.11.2001
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2001 р.
за № 1036/6227

close icon
Структура документа
Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП" від 21.11.2001 № 755
Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

Порядок реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП

1. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

2. Загальні положення

3. Умови виконання операції МДП

4. Особливості оформлення книжки МДП

5. Допущення транспортних засобів до перевезень товарів під митними печатками й пломбами на умовах Конвенції МДП (995_012)

6. Допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП (995_012)

7. Оформлення книжки МДП при ввезенні товарів на митну територію України

8. Порядок оформлення книжки МДП при вивезенні товарів за межі митної території України

9. Оформлення книжки МДП при транзиті товарів через митну територію України

10. Особливості оформлення перевезень великовагових, громіздких чи небезпечних вантажів

11. Підготовка й подання держателю книжки МДП та гарантійному об'єднанню матеріалів про порушення, виявлені при виконанні операції МДП

12. Адміністративна відповідальність держателя книжки МДП за порушення умов виконання операції МДП

13. Порядок підготовки та подання держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством сум податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів при проведенні операції МДП.

14. Закриття книжки МДП у разі виявлення недостачі товару

15. Підтвердження належного виконання держателем книжки МДП операції МДП

16. Перелік документів, що подаються до гарантійного об'єднання разом з претензією за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП

17. Умови звільнення гарантійного об'єднання від сплати передбачених законодавством податків та зборів (обов'язкових платежів) за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товару при виконанні операції МДП.

18. Відповідальність гарантійного об'єднання

19. Порядок заповнення Журналу реєстрації книжок МДП

Журнал реєстрації книжок МДП

Повідомлення про порушення умов перевезення товарів при виконанні операції МДП

Замовити персональну презентацію