Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України" від 03.09.2007 № 728
Редакції документа
Редакція діє з  13.08.2012
Статус документа: чинний

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

03.09.2007 № 728

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 вересня 2007 р.
за № 1081/14348

close icon
Структура документа
Наказ Держаної митної служби України "Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України" від 03.09.2007 № 728
Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України

Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України

Інструкція з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України

I. Загальні положення

II. Погодження місця розташування ЦСС (РСС)

III. Обов'язки експрес-перевізника

IV. Порядок обліку та зберігання МЕВ, а також подання митному органу звітності про них

V. Переміщення територією України МЕВ, що перебувають під митним контролем

VI. Митний контроль і митне оформлення вантажів експрес-перевізника при ввезенні їх на митну територію України

Глава 1. Митний контроль у пункті пропуску

Глава 2. Митний контроль при надходженні на ЦСС (РСС)

Глава 3. Митний контроль і митне оформлення предметів у МЕВ

Глава 4. Особливості митного контролю й митного оформлення предметів у МЕВ, що надходять на адресу громадян

VII. Митний контроль і митне оформлення МЕВ, призначених для вивезення за межі митної території України

VII. Митний контроль і митне оформлення МЕВ, призначених для вивезення за межі митної території України

VIII. Виключення ЦСС (РСС) з Реєстру

VIII. Виключення ЦСС (РСС) з Реєстру

IX. Прикінцеві положення

IX. Прикінцеві положення

Форма

Звіт про рух МЕВ у місці зберігання МЕВ

Повідомлення про транзитне переміщення міжнародного експрес-відправлення

Реєстр до ПТП МЕВ № _________/_/______ від ___ ______20 __ р.

Акт про проведення митного огляду міжнародного експрес-відправлення

Форма

Замовити персональну презентацію