Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" від 18.05.2012 № 568
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2016
Статус документа: чинний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.05.2012  № 568

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 червня 2012 р.
за № 902/21214

close icon
Структура документа
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" від 18.05.2012 № 568
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти"

І. Загальні положення

ІІ. Класифікація фінансових інструментів

ІІІ. Визнання фінансових інструментів

IV. Оцінка фінансових інструментів

V. Хеджування

VI. Розкриття інформації про фінансові інструменти у примітках до фінансової звітності

Замовити персональну презентацію