Міністерство праці та соціальної політики України "Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування" від 21.10. 2015 № 1022
Редакції документа
Редакція діє з  02.12.2015
Статус документа: чинний

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ
21.10. 2015 № 1022

close icon
Структура документа
Міністерство праці та соціальної політики України "Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування" від 21.10. 2015 № 1022
Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

І. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття

ІІ. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

ІІІ. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

Замовити персональну презентацію