Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СССР від 4 грудня 1981 р. № 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" від 14.05.1982
Редакції документа
Редакція діє з  02.12.2005
Статус документа: чинний

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СССР
СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

И Н С Т Р У К Ц И Я

14.05.1982  № 53-ВЛ

close icon
Структура документа
Інструкція щодо застосування постанови Ради Міністрів СССР від 4 грудня 1981 р. № 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" від 14.05.1982
Инструкция по применению постановления Совета Министров СССР от 4 декабря 1981 г. № 1145 "О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)"

ИНСТРУКЦИЯ по применению постановления Совета Министров СССР от 4 декабря 1981 г. № 1145 "О порядке и условиях совмещения профессий (должностей)"

Замовити персональну презентацію