Редакція діє з  05.10.2016
Статус документа: Увага! Ви відкрили не останню редакцію документа

Господарський процесуальний кодекс України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1799-XII від 06.11.91, ВВР, 1992, № 6, ст.57}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3345-XII від 30.06.93, ВВР, 1993, № 33, ст.347
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст.90
№ 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст.44
№ 251/97-ВР від 13.05.97, ВВР, 1997, № 25, ст.171}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 13-рп/98 від 01.10.98}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду № 3-рп/99 від 08.04.99}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 784-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 42-43, ст.378
№ 1664-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, № 30, ст.233
№ 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, № 50, ст.436
№ 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, № 10, ст.44
№ 2249-III від 18.01.2001, ВВР, 2001, № 11, ст.56
№ 2413-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.147
№ 2539-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 36, ст.188
№ 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.117
№ 3092-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 32, ст.221}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду № 13-рп/2002 від 02.07.2002}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 761-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.246
№ 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 35, ст.271
№ 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.140
№ 1892-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 50, ст.538
№ 2456-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, № 16, ст.260
№ 2705-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, № 33, ст.427
№ 2875-IV від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 52, ст.562
№ 2900-IV від 22.09.2005, ВВР, 2006, № 1, ст.1
№ 3538-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.295
№ 3541-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296
№ 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67
№ 483-V від 15.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.77
№ 1012-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 35, ст.483
№ 513-VI від 17.09.2008, ВВР, 2008, № 49, ст.361
№ 1076-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 30, ст.421
№ 1720-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 8, ст.51
№ 1837-VI від 21.01.2010, ВВР, 2010, № 12, ст.120
№ 1875-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.138
№ 1876-VI від 11.02.2010, ВВР, 2010, № 18, ст.139
№ 1914-VI від 18.02.2010, ВВР, 2010, № 20, ст.200
№ 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471
№ 2453-VI від 07.07.2010, ВВР, 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529
№ 2677-VI від 04.11.2010, ВВР, 2011, № 19-20, ст.142
№ 2980-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.331
№ 3329-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.482
№ 3382-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 45, ст.491
№ 3445-VI від 31.05.2011, ВВР, 2011, № 50, ст.544
№ 3674-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.87
№ 3932-VI від 20.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.221}

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011, № 17-рп/2011 від 13.12.2011}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4176-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.340
№ 4190-VI від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.342
№ 4212-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 32-33, ст.413
№ 4452-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 50, ст.564}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2012 від 25.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4847-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.139
№ 5029-VI від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218
№ 5041-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.247
№ 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 27, ст.282
№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490
№ 5405-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.540
№ 5477-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.693
№ 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178
№ 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712
№ 642-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.773
№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014
№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593
№ 1206-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.885
№ 1226-VII від 17.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.898
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20, ст.132
№ 289-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.188
№ 484-VIII від 22.05.2015, ВВР, 2015, № 33, ст.323
№ 541-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.315
№ 629-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 43, ст.386
№ 772-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.2
№ 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17
№ 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542}

{Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2013 від 11.07.2013}

{У тексті Кодексу слова "арбітр", "арбітри" у всіх відмінках замінено словами "суддя", "судді" у відповідних відмінках; слова "арбітражна колегія" замінено словами "судова колегія" у відповідних відмінках; слова "Республіка Крим" замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках; слова "експерт" і "експертиза" замінено відповідно словами "судовий експерт" і "судова експертиза" у відповідних відмінках згідно із Законом № 251/97-ВР від 13.05.97}

{У тексті Кодексу слова "арбітражний", "доарбітражний" і "арбітражний процес" у всіх відмінках замінено відповідно словами "господарський", "досудовий" і "судовий процес" у відповідних відмінках згідно із Законом № 2539-III від 21.06.2001}

{У тексті Кодексу слова "державне мито" в усіх відмінках замінено словами "судовий збір" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3674-VI від 08.07.2011}

{У тексті Кодексу слова "господарських витрат" в усіх відмінках замінено словами "судових витрат" у відповідному відмінку згідно із Законом № 289-VIII від 07.04.2015}

close icon
Структура документа
Господарський процесуальний кодекс України
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Право на звернення до господарського суду

Стаття 2. Порушення справ у господарському суді

Стаття 21. Автоматизована система документообігу суду

Стаття 3. Мова господарського судочинства

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів

Стаття 41. Форми судового процесу

Стаття 42. Рівність перед законом і судом

Стаття 43. Змагальність

Стаття 44. Гласність розгляду справ

Стаття 45. Судові рішення

Стаття 46. Склад господарського суду

Стаття 47. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи

Стаття 48. Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

Розділ II Досудове врегулювання господарських спорів

Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору

Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії

Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії

Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії

Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів

Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів

Розділ III Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

Розділ III Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Стаття 15. Територіальна підсудність справ господарському суду

Стаття 16. Виключна підсудність справ

Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

Розділ IV Учасники судового процесу

Стаття 18. Склад учасників судового процесу

Стаття 19. Суддя

Стаття 20. Відвід судді

Стаття 21. Сторони в судовому процесі

Стаття 22. Права та обов'язки сторін

Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів

Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача

Стаття 25. Процесуальне правонаступництво

Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів

Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

Розділ V Докази

Стаття 32. Поняття і види доказів

Стаття 33. Обов'язок доказування і подання доказів

Стаття 34. Належність і допустимість доказів

Стаття 35. Підстави звільнення від доказування

Стаття 36. Письмові докази

Стаття 37. Речові докази

Стаття 38. Витребування доказів

Стаття 39. Огляд та дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження

Стаття 40. Повернення письмових i речових доказів

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи

Стаття 42. Висновок судового експерта

Стаття 43. Оцінка доказів

Розділ V1 Запобіжні заходи

Стаття 431. Підстави вжиття запобіжних заходів

Стаття 432. Види запобіжних заходів

Стаття 433. Заява про вжиття запобіжних заходів

Стаття 434. Порядок розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів

Стаття 435. Наслідки подання заяви про вжиття запобіжних заходів, що не відповідає вимогам закону

Стаття 436. Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів

Стаття 437. Скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів

Стаття 438. Оскарження ухвал щодо вжиття запобіжних заходів

Стаття 439. Припинення запобіжних заходів

Стаття 4310. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям запобіжних заходів

Розділ VI Cудові витрати

Розділ VI Cудові витрати

Стаття 44. Склад судових витрат

Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача

Стаття 49. Розподіл судових витрат

Розділ VII Процесуальні строки

Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків

Стаття 51. Закінчення процесуальних строків

Стаття 52. Зупинення процесуальних строків

Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків

Розділ VIII Подання позову

Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви

Стаття 55. Ціна позову

Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів

Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви

Стаття 58. Об'єднання позовних вимог

Стаття 59. Відзив на позовну заяву

Стаття 60. Подання зустрічного позову

Розділ IX Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції

Розділ IX Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції

Стаття 61. Прийняття позовної заяви

Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви

Стаття 63. Повернення позовної заяви

Стаття 64. Порушення провадження у справі

Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду

Розділ X Забезпечення позову

Стаття 66. Підстави забезпечення позову

Стаття 67. Заходи до забезпечення позову

Стаття 68. Скасування забезпечення позову

Розділ XI Вирішення господарських спорів у першій інстанції

Розділ XI Вирішення господарських спорів у першій інстанції

Стаття 69. Строк вирішення спору

Стаття 74. Порядок ведення засідання

Cтаття 741. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні

Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення

Стаття 80. Припинення провадження у справі

Стаття 81. Залишення позову без розгляду

Стаття 811. Протоколи

Стаття 82. Прийняття рішення

Стаття 821. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення

Стаття 84. Зміст рішення

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст

Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал

Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала

Стаття 89. Роз'яснення і виправлення рішення, ухвали

Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду

Розділ XII Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Стаття 91. Право апеляційного оскарження

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду

Розділ XII1 Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Стаття 107. Право касаційного оскарження

Стаття 108. Касаційна інстанція

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги

Стаття 1111. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі

Стаття 1112. Відзив на касаційну скаргу

Стаття 1113. Повернення касаційної скарги

Стаття 1114. Прийняття касаційної скарги

Стаття 1115. Порядок розгляду касаційної скарги

Стаття 1116. Відмова від касаційної скарги

Стаття 1117. Межі перегляду справи в касаційній інстанції

Стаття 1118. Строк розгляду касаційної скарги

Стаття 1119. Повноваження касаційної інстанції

Стаття 11110. Підстави для скасування або зміни рішення або постанови

Стаття 11111. Постанова касаційної інстанції

Стаття 11112. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції

Стаття 11113. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

Розділ XII2 Перегляд судових рішень верховним судом України

Стаття 11114. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Стаття 11115. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів

Стаття 11116. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Стаття 11117. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Стаття 11118. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Стаття 11119. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Стаття 11120. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу

Стаття 11121. Допуск справи до провадження

Стаття 11122. Підготовка справи до розгляду

Стаття 11123. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

Стаття 11124. Повноваження Верховного Суду України

Стаття 11125. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

Стаття 11126. Постанова Верховного Суду України про відмову у задоволенні заяви

Стаття 11127. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

Стаття 11128. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

Розділ XIII Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Стаття 1131. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Розділ XIV Виконання рішення, ухвали, постанови

Стаття 115. Обов'язковість виконання судових рішень

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред'явлення його для виконання

Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду, виправлення помилки в ньому та визнання наказу таким, що не підлягає виконанню

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання

Стаття 120. Видача дубліката наказу

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови

Стаття 1211. Зупинення виконання судового рішення

Стаття 1212. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців

Стаття 1213. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, розміщені на рахунках

Стаття 1214. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови

Розділ XIV1 Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів

Стаття 1221. Оскарження рішення третейського суду

Стаття 1222. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду

Стаття 1223. Підготовка справи до розгляду

Стаття 1224. Судовий розгляд справи

Стаття 1225. Підстави для скасування рішення третейського суду

Стаття 1226. Ухвала господарського суду у справі про оскарження рішення третейського суду

Стаття 1227. Видача виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 1228. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 1229. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 12210. Підстави для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 12211. Ухвала господарського суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

Розділ XV Провадження у справах за участю іноземних суб'єктів господарювання

Стаття 123. Процесуальні права і обов'язки іноземних суб'єктів господарювання

Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних суб'єктів господарювання

Стаття 125. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

Стаття 126. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 127. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Замовити персональну презентацію