Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 № 46-93
Редакції документа
Редакція діє з  10.02.2016
Статус документа: Втратив чинність

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про стандартизацію і сертифікацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 27, ст.289)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
333/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, № 31, ст.201
№ 1288-XIV (1288-14) від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34
№ 2134-III (2134-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, № 4, ст.16
№ 2779-III (2779-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст.68
№ 540-IV (540-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 16, ст.126
№ 543-IV (543-15) від 20.02.2003, ВВР, 2003, № 16, ст.128
№ 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 16, ст.238
№ 2863-IV (2863-15) від 08.09.2005, ВВР, 2005, № 51, ст.557
№ 1704-VI (1704-17) від 05.11.2009, ВВР, 2010, № 5, ст.41
№ 3176-VI (3176-17) від 05.04.2011, ВВР, 2011, № 40, ст.402
№ 1193-VII (1193-18) від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1315-VII (1315-18) від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058
№ 1602-VII (1602-18) від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2024
№ 124-VIII (124-19) від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
№ 868-VIII (868-19) від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.41}

{У тексті Декрету слова "Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання" у відповідному відмінку згідно із Законом № 2863-IV (2863-15) від 08.09.2005}

{У тексті Декрету слова "державних стандартів" та "центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання" у всіх відмінках замінено відповідно словами "національний стандарт" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1602-VII (1602-18) від 22.07.2014}

Цей Декрет визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на території України.

close icon
Структура документа
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 № 46-93
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Декрету

Розділ II Нормативні документи із стандартизації та вимоги до них

Розділ II Нормативні документи із стандартизації та вимоги до них

Розділ III Організація робіт із стандартизації

Розділ III Організація робіт із стандартизації

Розділ IV Сертифікація продукції в державній системі сертифікації

Розділ IV Сертифікація продукції в державній системі сертифікації

Стаття 13. Види та мета сертифікації продукції в державній системі сертифікації

Стаття 14. Державна система сертифікації

Стаття 141. Реєстр та внесення до нього інформації про сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності

Стаття 15. Обов'язкова сертифікація

Стаття 151. Видача, відмова у видачі, переоформлення та видача дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення

Стаття 16. Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації

Стаття 18. Обов’язкова сертифікація продукції, що імпортується

Стаття 19. Оплата робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції

Стаття 20. Відповідальність органів з сертифікації продукції та випробувальних лабораторій (центрів), що проводять обов'язкову сертифікацію

Розділ V Фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування національних стандартів

Розділ V Фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування національних стандартів

Розділ VI Міжнародні відносини у сфері стандартизації та сертифікації

Розділ VI Міжнародні відносини у сфері стандартизації та сертифікації

Розділ VII Заключні положення

Стаття 27. Набуття чинності Декретом

Замовити персональну презентацію