Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.1992 № 13-92
Редакції документа
Редакція діє з  01.01.2012
Статус документа: Втратив чинність

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

{Декрет втратив чинність на підставі Закону
№ 4014-VI (4014-17) від 04.11.2011, ВВР, 2012, № 24, ст.248}

{Декрет втратив чинність, крім розділу IV у частині оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, який застосовується з урахуванням положень пункту 9.12 статті 9 Закону (889-15) та діє до набрання чинності спеціальним законом з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на підставі Закону № 889-IV (889-15) від 22.05.2003 - набирає чинності з 01.01.2004, ВВР, 2003, № 37, ст.308}

close icon
Структура документа
Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.1992 № 13-92
Про прибутковий податок з громадян

Про прибутковий податок з громадян

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Платники прибуткового податку

Стаття 2. Об'єкт оподаткування

Стаття 3. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 4. Міжнародні договори

Стаття 5. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу

Стаття 6. Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход

Стаття 7. Ставки податку

Розділ II Особливості оподаткування доходів, одержаних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів

Стаття 8. Об'єкти оподаткування

Стаття 9. Порядок обчислення податку

Стаття 10. Порядок перерахування податку до бюджету

Розділ III Особливості оподаткування доходів, Одержаних громадянами не замісцем основної роботи (служби, навчання)

Стаття 11. Об'єкти оподаткування

Стаття 12. Порядок обчислення і сплати податку

Розділ IV Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів

Стаття 13. Об'єкти оподаткування

Стаття 14. Порядок обчислення і сплати податку

Розділ V Особливості оподаткування доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні

Стаття 15. Розміри оподаткування

Розділ VI Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства

Стаття 16. Визначення оподатковуваного доходу

Стаття 17. Розміри оподаткування

Стаття 18. Порядок обчислення і сплати податку

Розділ VII Забезпечення дотримання цього декрету

Стаття 19. Обов'язки громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності

Стаття 20. Порядок утримання і повернення неправильно утриманих сум податків

Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Декрету

Стаття 22. Оскарження дій податкових інспекцій та їх службових осіб

Стаття 23. Видання інструкції щодо застосування цього Декрету

Стаття 24. Заключні положення

Замовити персональну презентацію