Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 № 15-93
Редакції документа
Редакція діє з  27.09.2014
Статус документа: Втратив чинність

Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про систему валютного регулювання і валютного контролю

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 17, ст.184)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 3651-XII (3651-12) від 25.11.93, ВВР, 1993, № 49, ст.462

№ 3891-XII (3891-12) від 28.01.94, ВВР, 1994, № 20, ст.115

139/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.113

280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, № 24, ст.170

295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, № 29, ст.189

№ 932-XIV (932-14) від 14.07.99, ВВР, 1999, № 37, ст.334

№ 2745-III (2745-14) від 04.10.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.50

Кодексом

№ 436-IV (436-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, № 18, № 19-20,

№ 21-22, ст.144 Законами

№ 3453-IV (3453-15) від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст.232

№ 3509-IV (3509-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 33, ст.283

№ 2778-VI (2778-17) від 14.12.2010, ВВР, 2011, № 24, ст.168

№ 4205-VI (4205-17) від 20.12.2011, ВВР, 2012, № 30, ст.350

№ 4496-VI (4496-17) від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4

№ 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.551

№ 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61

№ 406-VII (406-18) від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712

№ 1586-VII (1586-18) від 04.07.2014, ВВР, 2014, № 33, ст.1162

№ 1636-VII (1636-18) від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2030}

{У тексті Декрету слова "кредитно-фінансові установи" в усіх відмінках замінено словами "фінансові установи" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3453-IV (3453-15) від 21.02.2006}

Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.

close icon
Структура документа
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 № 15-93
Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Розділ II Операції з валютними цінностями

Стаття 2. Право власності на валютні цінності

Стаття 3. Статус валюти України

Стаття 4. Порядок використання надходжень у іноземній валюті

Стаття 5. Ліцензії Національного банку України

Стаття 6. Порядок організації торгівлі іноземною валютою

Стаття 7. Порядок організації розрахунків у іноземній валюті

Стаття 8. Валютний (обмінний) курс

Стаття 9. Зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна

Стаття 10. Звітність про валютні операції

Стаття 10-1. Особливості здійснення валютних операцій у зв'язку з угодами про розподіл продукції

Розділ III Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю

Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

Стаття 12. Сфера валютного контролю

Стаття 13. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю

Розділ IV Інші питання валютного регулювання

Стаття 14. Державний та місцеві валютні фонди

Стаття 15. Офіційні валютні резерви

Стаття 16. Відповідальність за порушення валютного законодавства

Стаття 17. Заключні положення

Замовити персональну презентацію