Зупинення ПН/РК: покроковий алгоритм від податківців

Поки депутати закликають парламент якнайшвидше ухвалити законопроект № 7115, який пропонує повернутися до тестового режиму зупинення реєстрації податкової накладної, фіскальним органам доводиться працювати з існуючим законодавством, з усіма його недоліками. Так, Головне управління ДФС у Дніпропетровській області оприлюднило корисні пам'ятки для платників ПДВ з покроковим алгоритмом дій у разі блокування реєстрації ПН/РК та з описом проблемної ситуації.

КРОК 1. Платник отримав квитанцію № 1 про зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК). Зміст причини зупинення реєстрації ПН/РК розкриває сутність ризику операції відповідно до затверджених Критеріїв оцінки ступеня ризиків.

КРОК 2. Платник ПДВ подає (має право подати протягом 365 календарних днів) в електронному вигляді одночасно:

- Таблицю даних платника податку (додаток до наказу Мінфіну від 13.06.2017 № 567) за формою J(F)1312302 (далі – Таблиця);

- пояснення у вигляді повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій за зупиненими ПН/РК за формою J(F)1312602 (далі – Повідомлення);

- до Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF (розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ). Вичерпний перелік документів затверджений наказом № 567.

При цьому варто пам’ятати, що Таблиця, Повідомлення та копії документів подаються лише в електронному вигляді. Документи, подані на паперових носіях, до розгляду не приймаються. Термін подання Таблиці та Повідомлення не повинен перевищувати 365 календарних дня з моменту отримання повідомлення про зупинку реєстрації ПН/РК.

КРОК 3. Платник має право за власним бажанням надати до контролюючого органу разом з Таблицею та Повідомленням інші документи, що підтверджують здійснення платником операцій в певному сегменті ринку та суттєво розкривають сутність операції, яка на постійній основі постачання (виготовлення) здійснюється платником.

КРОК 4. Після перевірки документів комісія ДФСУ приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації, яке квитанцією № 2 направляється платнику.

 Реєстрація ПН/РК в ЄРПН здійснюється датою подання їх на реєстрацію. Перебіг граничного строку реєстрації ПН/РК переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України.

КРОК 5. У разі прийняття комісією ДФСУ рішення про відмову в реєстрації ПН/РК платник податку подає (має право подати) скаргу на таке рішення:

- до комісії ДФСУ з питань розгляду скарг протягом 10 календарних днів після отримання рішення комісії ДФС України відповідно до постанови КМУ від 04.07.2017 № 485;

- до суду.

При цьому Головне управління ДФС у Дніпропетровській області на практичному прикладі з описом проблемної ситуації показало, як це відбувається.

Так, ТОВ «А» з вторинної сировини (макулатури, відходів паперово-целюлозного виробництва), придбаної у постачальників (платників та неплатників ПДВ), виготовляє та реалізує целюлозну масу.

Податкова накладна, оформлена на операцію з реалізації целюлозної маси, зупинена на етапі її реєстрації, про що підприємство дізналося з квитанції, отриманої з Автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронних документів» ДФС України.

Крім того, про зупинку реєстрації податкової накладної платник може дійти висновку з даних Витягу в розрізі операцій із системи електронного адміністрування ПДВ.

Дії ТОВ «А»

1. Подати Таблицю даних платника податку (приклад заповнення додається).

2. Подати Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій за ПН/РК, реєстрація якої(го) зупинена.

При заповненні Повідомлення у розділі «Пояснення» бажано навести об’єктивні обставини та особливості діяльності підприємства, які призводять до невідповідності виду та/або кількості придбаної продукції виду та/або кількості реалізованої продукції та інші причини зупинення, зазначені у квитанції.

До Повідомлення додаються копії документів за вичерпним переліком у вигляді окремих додатків. Вичерпний перелік документів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року № 567, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 754/30622.

У поясненнях можуть міститися дані щодо:

- виробничого процесу, в результаті якого придбана сировина (матеріали) перетворюється у реалізовану продукцію.

Додати до Повідомлення на власний розсуд одібрані копії інших документів, що мають суттєве значення для підтвердження викладених у поясненнях обставин.

Для об’єктивного та всебічного розгляду Повідомлення істотною є:

- інформація про технологію виробництва продукції, реєстрація податкової накладної на яку була зупинена, основні види сировини, напівфабрикатів, що використовуються у виробництві такої продукції, їх середні витрати на одиницю готової продукції, адміністративно-майновий стан платника, який дозволяє забезпечити виробництво, наявність у платника основних засобів, трудових, енергетичних та інших ресурсів, джерела та терміни придбання товарів, місця їх зберігання, якщо таке придбання відбулось раніше 01.01.2017 або придбання відбулось у неплатників ПДВ (незалежно від моменту придбання).

У випадку, якщо розмір розділу «Пояснення» недостатній для короткого викладення всіх істотних та значущих, на думку платника, відомостей та обставин, такі пояснення можуть наводитись в окремому документі довільної форми, про що у розділі «Пояснення» робиться відповідний запис, наприклад, «Пояснення викладені в окремому документі на 2 аркушах, що додається».

Таблиця, Повідомлення та копії документів подаються до ДПІ за основним місцем обліку платника виключно в електронному вигляді у форматі pdf:

- або через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника»,

- або через офіційний веб-портал ДФС України;

- або через програмне забезпечення, яке платник самостійно на власний розсуд обрав та яке дозволяє формувати вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 МБ.

При цьому податківці відмічають, що категорично не варто намагатися повторно зареєструвати податкову накладну з поставки целюлозної маси, якщо попередню реєстрацію було заблоковано. Такі дії можуть призвести до повторного блокування податкових накладних та обов’язку платника відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України задекларувати податкові зобов’язання за всіма виписаними податковими накладними, включаючи ті, реєстрація яких заблокована.

 

 

 


Попередня стаття Наступна стаття