Змінюються правила проведення моніторингу контрольованих операцій

Такий спосіб моніторингу, як спостереження за цінами та умовами, що застосовуються сторонами контрольованих операцій, більше не буде застосовуватись. Натомість моніторинг можна буде здійснювати шляхом податкової інформації, отриманої відповідно до ст. 73 ПК України (отримання інформації контролюючими органами).

Відповідні зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14.08.2005 № 706, передбачено наказом Мінфіну від 28.04.2017 № 470.

Оскільки такий спосіб моніторингу, як спостереження, було виключено, то відповідно було змінено і розділ II Порядку, яким особливості здійснення відповідного спостереження врегульовано. Тепер цей розділ регламентуватиме здійснення первинного аналізу інформації про здійснені контрольовані операції.

Первинний аналіз інформації про здійснені контрольовані операції проводитиме контролюючий орган шляхом зіставлення показників податкової, фінансової звітності платника податку, даних митних декларацій, а також порівняння рівня цін та умов, що застосовуються платниками податків у контрольованій операції, із рівнем цін та умов у неконтрольованій операції з метою встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податку принципу «витягнутої руки» та/або виявлення фактів заниження платником податків податкових зобов'язань.

З метою проведення первинного аналізу контролюючі органи можуть збирати та накопичувати інформацію, що є загальнодоступною, про ринкові ціни на товари (роботи, послуги) та створювати інформаційні продукти та бази даних для зберігання та узагальнення такої інформації.

Первинний аналіз здійснюється незалежно від факту подання платником податку Звіту про контрольовані операції за відповідний звітний період.

Окремо визначається, що під час аналізу поданих звітів про контрольовані операції враховуються результати фінансово-господарської діяльності платника податків, зокрема, але не виключно:

- збитковість протягом декількох звітних (податкових) періодів;

- невідповідність фінансових результатів (показників рентабельності) платника середнім показникам у галузі;

- значний обсяг операцій з надання/отримання внутрішньогрупових послуг, сплачених роялті та/або відсотків за фінансовими запозиченнями, проведення господарських операцій, нетипових для поточної діяльності платника, тощо.

Нагадуємо, наразі в Порядку є дещо вужчий перелік інформації, яку пропонується перевіряти, зокрема, мова йде про збитковість протягом останніх 3 р., середньогалузеві показники та нетипові операції.

Також Мінфін конкретизує окремі положення щодо аналізу документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків. По-перше, визначається, що саме мають містити результати аналізу документації (повна інформація, факти невідповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», наявність ризиків з ТЦ в частині необхідності проведення перевірок тощо). По-друге, визначається, що у разі неподання (несвоєчасного подання) документації з трансфертного ціноутворення контролюючий орган проводить документальну позапланову перевірку з метою фіксації порушення платником податків вимог пункту 39.4 ПК України.

Зазначеним вище наказом Мінфіну також було внесено зміни і до Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення. Відповідний Порядок визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Зміни в цілому носять технічний характер.

Зауважте, моніторинг контрольованих операцій, здійснених у звітних періодах 2013 та 2014 років, проводиться відповідно до Порядку з урахуванням особливостей норм статті 39 ПК України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року. Опитування відповідних посадових осіб з питань ТЦ здійснюється за тим же правилом.

Наказ Мінфіну на цей момент не набрав чинності, він готується до публікації в Офіційному віснику України 16 червня.  З цього ж дня наказ набирає чинності.

Також читайте: Звіт про контрольовані операції подаватимуть за новою формою

Попередня стаття Наступна стаття