Зміни в системі адміністрування ПДВ, що очікуються в Євросоюзі

30 Травня 2016 #ПДВ #ЄС
Аа Аа

20 травня 2016 року експертна група по ПДВ ЄС (далі – Експертна група[1]) надала свій аналіз щодо Плану дій по ПДВ (далі – План дій[2]).

Зокрема, Експертною групою було звернено увагу на важливість координації дій та співпраці при розробці змін до системи адміністрування ПДВ, а також надано негативну оцінку щодо запровадження будь-якою країною-членом ЄС, навіть у якості експерименту, свого специфічного підходу до адміністрування податку.

Нагадуємо, що План дій був прийнятий Європейською комісією (далі – Комісія[3]) 7 квітня 2016 року. Ним встановлюються першочергові заходи для подолання шахрайства у ПДВ і вирішення проблеми адаптації системи адміністрування ПДВ до потреб цифрової економіки та середнього бізнесу.

Цей План дій можна умовно поділити на 4 блоки:

ПОТОЧНІ ІНІЦІАТИВИ

ТЕРМІНОВІ ЗАХОДИ З ПОДОЛАННЯ РОЗРИВУ У ПДВ[4]

КРОКИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ СИСТЕМИ ПДВ

КРОКИ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СТАВОК ПДВ

1. Подолати перешкоди для електронного бізнесу.[5]

Так, існуюча система адміністрування ПДВ для електронного бізнесу, що здійснює свою діяльність  на міжнародному ринку, є складною і дорогою як для країн-членів ЄС, так і для самого бізнесу. Тому Комісія до кінця 2016 року планує презентувати проекти модернізації і спрощення цієї системи шляхом:

- продовження дії існуючої One Stop Shop системи[6] при міжнародному постачанні усіх послуг електронного бізнесу, включаючи інтернет-торгівлю;

- запровадження загальних для ЄС спрощених методів підтримки невеликих стартапів у сфері електронного бізнесу;

- упорядкування системи внутрішнього аудиту в цьому секторі економіки;

- скасування норми, за якою від ПДВ звільняється імпорт невеликих партій з країн, що не є членами ЄС. 

2. Підготувати пакет заходів для оподаткування середнього та малого бізнесу з метою створення умов, які сприятимуть їхньому зростанню та будуть задовільними для міжнародної торгівлі. Цей пакет буде презентований у 2017 році.

 1. У 2016 році Комісія презентує:

  - пакет заходів для покращення співпраці між податковими органами (включаючи податкові органи країн-не членів ЄС), митними та правоохоронними органами з метою збільшення повноважень податкових органів для більш ефективної боротьби проти податкового шахрайства у ПДВ;

- огляд, який надаватиме оцінку Детективі по взаємній допомозі для стягнення податкової заборгованості.

2. У 2017 році презентує Пропозиції щодо підвищення співробітництва у сфері адміністрування ПДВ і EUROFISC (системи, яка дозволяє швидко і ціленаправлено ділитися інформацією між країнами-членами ЄС щодо шахрайських дій у ПДВ).

Комісія презентує у 2017 році пропозиції для створення визначеної системи ПДВ у міжнародній торгівлі[7]. За цією системою:

- оподаткування ПДВ здійснюватиметься за принципом призначення товарів;

- саме постачальник товарів буде утримувати ПДВ від споживача при здійсненні міжнародної транзакції;

- поставки В2В у ЄС оподатковуватимуться за тими ж правилами, що і постачання в межах країни;

- буде ширше застосовуватися вже діюча система One Stop Shop, аж до повного використання можливостей, наданих цифровими технологіями для спрощення, стандартизації і модернізації процесів адміністрування ПДВ. Так, суб’єкти господарювання будуть реєструватися для цілей оподаткування ПДВ тільки у країні свого заснування (реєстрації).

 

Пропонується надати більше свободи для країн-членів ЄС щодо встановлення ставок ПДВ.

Так, Директива про ПДВ встановлює обмеження щодо права країн-членів вільно встановлювати ставки ПДВ.

Проте, рішення щодо імплементації визначеної системи ПДВ, яка базуватиметься на принципі призначення товарів, вимагає переглянути вищезазначені правила стосовно ставок. Відповідно до принципу субсидіарності, країнам-членам ЄС може бути надана широка автономія щодо встановлення ставок з ПДВ, з урахуванням вимог щодо запобігання надмірній складності і спотворення конкуренції.

 

 


[1] VAT Expert Group

[3] The European Commission

[4] VAT gap – індикатор ефективності правил правозастосування та дотримання оподаткування ПДВ. Він надає оцінку втраченим доходам через податкове шахрайство, податкову мінімізацію і уникнення сплати податку, а також через банкрутство, втрату платоспроможності та помилки в обрахунках.

[5] Модель ведення господарської діяльності, в якій бізнес-процеси, обмін інформацією і господарські операції автоматизуються за допомогою інформаційних систем, використовуючи інтернет-технології і надаючи веб-сервіси

[6] Система, яка використовується при постачанні телекомунікаційних, трансляційних та електронних послуг між країнами ЄС. Так, вищезазначені послуги оподатковуються за місцем реєстрації їх споживача (країни споживання), якщо споживач не є платником ПДВ. Система One Stop Shop дозволяє постачальнику декларувати і сплачувати ПДВ у країні свого місцезнаходження (країна ідентифікації). Пізніше країна ідентифікації передає країні споживання відповідні декларації та суму ПДВ через спеціальні канали.

[7] Діюча система оподаткування ПДВ ділить кожну міжнародну операцію та міжнародну поставку на таку, що звільнена від оподаткування, та таку, яка оподатковується ПДВ. Ця система подібна на систему із сплати мита, але із меншим контролем, що і є, на думку Європейської комісії, основною причиною шахрайства у ПДВ. Щоб змінити цю ситуацію і планується запровадження визначеної системи ПДВ.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments