Зміни до податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України затвердило зміни до податкової декларації з податку на прибуток підприємств[1] (далі – Декларація) наказом від 08.07.2016 № 585 (далі – Наказ).

Зміни пов’язані з необхідністю привести чинну форму податкової декларації з податку на прибуток у відповідність до нині діючих положень Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Коригувань зазнали текст самої Декларації та додатки АВ, ЗП, ПН, ВП та РІ до неї. Розглянемо зміст основних змін.

Декларація. У її графу 2 додано поле для уточнення базового звітного періоду, за яким платник здійснює декларування та розрахунки з податку на прибуток: поквартально чи раз на рік. Скоріш за все така зміна потрібна для зручного опрацювання декларації контролерами.

Приведено у відповідність пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України показник рядка 26 Декларації. З моменту вступу в силу Наказу  перша графа рядка 26 матиме наступну редакцію: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9». Відповідно у ньому проводитиметься:

  • розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) – у Декларації, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року;
  • розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року – у Декларації за три квартали 2016 року.

Аналогічною редакцією замінено показник рядка 26 додатка ВП Декларації, через який проводиться виправлення показників минулих періодів у складі поточної декларації.

Додаток АВ викладений у новій редакції. Нею, зокрема, із розрахунку суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний (податковий) рік, абсолютно логічно виключено зменшення цього показника на суму податків, утриманих при виплаті доходів нерезидентам (їх зазначають у рядку 23 ПН Декларації).

Серед іншого Додаток ЗП доповнено рядком, призначеним для зарахування податку на прибуток з іноземних джерел, сплаченого за кордоном, який зараховується під час обчислення суми податкових зобов’язань в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (підпункт 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 ПК України).

Крім того, у оновленому додатку ЗП деталізовано порядок зарахування дивідендних авансових внесків з податку на прибуток. А також внесено рядок, через який податок зменшується на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток відповідно до пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України.

У таблиці 1 Додатка ПН перелік видів доходів нерезидентів, з яких утримується податок, відповідно до пункту 141.4 статті 141 ПК України, доповнено такими доходами:

  • проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (рядок 22);
  • проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (рядок 23);
  • Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (рядок 24).

Додаток РІ. Показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3[2] додатка РІ приведено у відповідність вимогам підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 ПК України, згідно з яким фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток зменшують:

  • на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток та платників єдиного податку групи 4 (рядок 3.2.2 додатка РІ Декларації). У нинішній редакції додатка РІ Декларації згадки про єдинників 4 групи  немає;
  • на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Наразі у додатку РІ Декларації не уточнюється інформація щодо сплати авансового внеску з податку на прибуток платником, який виплачує дивіденди.

Крім цього, розділ 4[3] додатка РІ Декларації доповнено новими рядками (4.2.13 – 4.2.15, 4.2.17 та 4.2.18) для різниць, передбачених пунктами 36 та 39 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України.

 

            Зазначимо, що Наказ ще не опублікований. Тому, коли слід буде подавати Декларацію за оновленою формою, можна лише здогадуватись.

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 ПК України «до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення». Якщо Наказ буде опублікований у серпні або вересні, то підприємства, що для розрахунків з податку на прибуток застосовують квартальний звітний період, повинні будуть звітувати за новою формою вже за результатами 2016 року. Платники податку на прибуток із  річним звітним періодом за наведеною нормою мали б використовувати оновлену Декларацію лише за підсумками 2017 року. Проте, як показує практика, навряд чи контролери погодяться почекати, і скоріш за все за результатами 2016 року за оновленою формою Декларації звітуватимуть всі. А платникам з квартальним періодом листом ДФСУ (як це бувало раніше) можуть порекомендувати задекларувати податок на прибуток за новою формою вже за звітний період «три квартали 2016 року». Тут, як кажуть, поживемо – побачимо…

 

 


[1] Форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897.

[2] Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 ПК України).

[3] Інші різниці.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments