Зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

13 Липня 2016
Аа Аа

Чинна Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – Конвенція) була підписана 8 листопада 2012 року, а для України набрала чинності 7 серпня 2013 року. Проте вже 11 грудня 2015 року профільні міністри України та Кіпру підписали Протокол про внесення змін до Конвенції (далі – Протокол). На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 0104 від 11 липня 2016 року про ратифікацію зазначеного Протоколу та оприлюднено текст Протоколу.

Зміни, які вносяться до Протоколу, стосуються статей 10 («Дивіденди»), 11 («Проценти») та 13 («Доходи від відчуження майна») Конвенції.

Протокол буде застосовуватися не раніше 1 січня 2019 року.

Дивіденди

За загальним правилом, максимальна ставка, за якою оподатковуються дивіденди у державі резидентства компанії, що виплачує дивіденди, становить наразі 15 %. Протокол передбачає зниження такої максимальної ставки до 10 %.

Водночас, для застосування зниженої максимальної ставки умови будуть більш жорсткі. Так, за чинною редакцією Конвенції, ставка у 5 % передбачена у випадку виплати дивідендів бенефіціарному власнику, який володіє більш ніж 20 % корпоративних прав або інвестував у придбання корпоративних прав не менше 100 тис. євро. Відповідно до Протоколу, знижена ставка у 5 % буде застосовуватися за умови відповідності обом вказаним критеріям (щодо володіння 20 % корпоративних прав та інвестування в сумі не менше 100 тис. євро) і тільки якщо бенефіціарний власник дивідендів є юридичною особою, окрім партнерства. Зверніть увагу, що в україномовній версії Протоколу йдеться про товариства, проте, в тексті Конвенції слово «partnership» уже було перекладено як «товариства», а перевагу має англомовний текст.

Таким чином, виплата дивідендів фізичним особам та партнерствам, якщо вони є бенефіціарними власниками такого доходу, оподатковуватиметься у державі джерела доходу за ставкою 10 % (або за ставкою, передбаченою законодавством такої держави, якщо така ставка менша за 10 %).

Нагадаємо, що за статтею 10 «Дивіденди» максимальні ставки податку в державі джерела доходу взагалі не застосовуються, якщо дивіденди виплачуються особі, яка не є бенефіціарним (фактичним) власником доходу.

Проценти

Протокол передбачає збільшення максимальної ставки з 2 % до 5 % в державі резидентства боржника щодо процентів, які виплачуються бенефіціарному власнику.

Наприклад, українська компанія, виплачуючи проценти резиденту Кіпру, буде утримувати 5% податку (податку на прибуток підприємств або податку на доходи фізичних осіб – залежно від статусу отримувача доходу за нормами пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 або п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України). Нагадаємо, що для застосування цієї норми такій компанії треба мати документи, які підтверджують, що отримувач є резидентом Кіпру та визнається бенефіціарним власником доходу (у даному випадку володіє корпоративними правами у зазначеній українській компанії).

Доходи від відчуження майна

На сьогодні спеціальних норм щодо оподаткування доходу від відчуження корпоративних прав в Угоді не передбачено. Тому такий дохід, отриманий в рамках підприємницької діяльності, оподатковується тільки в державі резидентства отримувача доходу, навіть якщо більшість активів підприємства становлять нерухоме майно.

Протокол передбачає оподаткування доходу в Україні від відчуження акцій або інших корпоративних прав резидентом Кіпру у випадку, якщо більше 50 % їх вартості прямо або опосередковано пов'язане з нерухомим майном, що знаходиться на території України. Таке ж правило діє і у випадку відчуження корпоративних прав резидентом України, вартість яких пов’язана з нерухомим майном, яке розташоване на Кіпрі. Проте оподаткуванню підлягають тільки доходи, отримані від нерухомого майна, що може означати оподаткування частини доходу у тій же пропорції, що і нерухомого майна у вартості. Визначити таке співвідношення, на нашу думку, буде досить проблематично.

Проте, не оподатковуються в державі розташування нерухомості доходи від відчуження акцій, які котируються на визнаній фондовій біржі, отримані у випадку реорганізації корпорації, або коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість), є нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності; відкритого акціонерного товариства; та подібні проценти у фондах нерухомості. Також не застосовується правило про оподаткування у державі джерела доходів, отриманих від відчуження акцій, коли особа, що відчужує майно є зареєстрованою на визнаній фондовій біржі, відкрите акціонерне товариство або пенсійним фондом, фондом страхування або подібним суб’єктом господарювання.

Дохід від відчуження річкових суден, які відносяться до внутрішнього водного транспорту, та об’єктів їх обслуговування згідно з Протоколом буде оподатковуватись тільки в державі отримувача доходу, як і наразі передбачено для морських та повітряних суден міжнародних перевезень.

За чинною редакцією, доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі, оподатковується в цій іншій державі. Протокол передбачає також поширювати це правило і на рухоме майно, яке відноситься до постійної бази, що знаходиться у розпорядженні резидента однієї договірної держави в іншій договірній державі для цілей надання незалежних особистих послуг.

Важливим доповненням стала додаткова умова оподаткування доходів від відчуження майна, про яке не зазначено в статті 13 Конвенції, виключно в державі резидентства відчужувача майна – якщо законодавство такої держави передбачає таке оподаткування. Тобто Конвенція виключає випадки, коли дохід від відчуження майна не оподатковується у жодній договірній державі, якщо особа є резидентом однієї держави, а майно знаходиться на території іншої.

Чинна редакція Конвенції

Зміни, передбачені Протоколом

Стаття 10 «Дивіденди»

2. Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа – фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

a) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник володіє не менш ніж 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував в придбання акцій чи інших прав компанії еквіваленті не менше 100 000 євро;

b) 15 відсотків від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

2. Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа – фактичний власник дивідендів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

а) 5 відсотків від загальної суми дивідендів, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (яка не є товариством), яка володіє безпосередньо принаймні 20 відсотками капіталу компанії, що сплачує дивіденди та інвестувала в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро,

b) 10 відсотків від загальної суми дивідендів у всіх інших випадках.

Стаття 11 «Проценти»

2. Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа – фактичний власник процентів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 2 відсотків від загальної суми процентів. Спосіб застосування цих обмежень встановлюється компетентними органами Договірних Держав за взаємною домовленістю.

2. Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо особа – фактичний власник процентів є резидентом іншої Договірної Держави, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 відсотків від загальної суми процентів. Спосіб застосування цих обмежень встановлюється компетентними органами Договірних Держав за взаємною домовленістю.

Стаття 13 «Доходи від відчуження майна»

1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, яке згадується у статті 6 цієї Конвенції і яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

2. Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі, які включають такі доходи від відчуження такого постійного представництва (окремо чи в сукупності з цілим підприємством), можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

3. Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави, або рухомого майна, що стосується експлуатації таких морських або повітряних суден, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

4. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у попередніх пунктах цієї статті, оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно.

1. Доходи, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження нерухомого майна, яке згадується у статті 6 цієї Конвенції і яке знаходиться в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

2. Доходи від відчуження рухомого майна, що формує частину майна постійного представництва, яке підприємство Договірної Держави має в іншій Договірній Державі, або рухомого майна, яке відноситься до постійної бази, що знаходиться в розпорядженні резидента Договірної Держави в іншій Договірній Державі для цілей надання незалежних особистих послуг, які включають такі доходи від відчуження такого постійного представництва (окремо чи в сукупності з цілим підприємством) або такої постійної бази, можуть оподатковуватись у цій іншій Державі.

3. Доходи від відчуження морських або повітряних суден, що експлуатуються у міжнародних перевезеннях підприємством Договірної Держави, річкових суден, які відносяться до внутрішнього водного транспорту, або рухомого майна, що відноситься до експлуатації таких морських, повітряних суден або річкових суден, оподатковуються тільки в цій Договірній Державі.

4. Доходи, одержувані резидентом Договірної Держави від відчуження акцій, які одержують більше ніж 50 відсотків їхньої вартості чи більшої частини вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі, можуть оподатковуватись в іншій Державі.

5. (а) Пункт 4 застосовується тільки для доходів, отриманих від нерухомого майна.

(b) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій:

І) які котируються на визнаній фондовій біржі;

ІІ) у випадку реорганізації корпорації;

ІІІ) коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою оцінку (вартість) є нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності;

IV) відкритого акціонерного товариства; та

V) подібні проценти у фондах нерухомості.

(с) Пункт 4 не застосовується до доходів, отриманих від відчуження акцій, коли особа, що відчужує майно є:

I) зареєстрованою на визнаній фондовій біржі;

II) відкрите акціонерне товариство;

III) пенсійний фонд, фонд страхування або подібний суб’єкт господарювання.

6. Доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке йдеться у пунктах 1, 2, 3, 4 і 5  оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно, за умови, що ці доходи підлягають оподаткуванню у цій Договірній Державі.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments