Зміна власника об’єкта нерухомості і орендна плата за землю: ВСУ визначив платника податку

25 Жовтня 2017 (0)
Аа Аа

При відчуженні орендарем нерухомості на орендованій земельній ділянці право користування земельною ділянкою, а відповідно і податковий обов’язок з орендної плати переходить до набувача об’єктів нерухомості автоматично та незалежно від факту внесення змін до договору оренди землі.

Такого висновку дійшов Верховний Суд України в нещодавньому рішенні від 12 вересня 2017 року у справі № 2а-10596/12/2670.

Фабула справи

Платник орендної плати за землі державної та комунальної власності (далі – орендна плата) звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкове повідомлення - рішення, яким йому збільшено суму податкового зобов'язання з орендної плати. Позовні вимоги обґрунтовує тим, що на земельній ділянці, яка була передана йому в оренду, збудовано будівлю, що введена в експлуатацію та перебуває у спільній власності кількох осіб. Вказує, що внаслідок відчуження ним частини нерухомого майна право користування земельною ділянкою пропорційно до частки права власності на об'єкт нерухомого майна перейшло до третіх осіб, у зв'язку з чим  позивач не зобов'язаний сплачувати орендну плату за ту частину земельної ділянки, користування якою припинено. Проте на момент судового розгляду відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки не були внесені.

Правова позиція Верховного Суду України

В основу правової позиції Верховного Суду України у цій справі ліг неоднозначно закріплений в національному законодавстві принцип автоматичного слідування земельної ділянки за об’єктами нерухомості, що на ній розташовані. Так, суд, проаналізувавши положення статті 120 Земельного Кодексу України, статті 377 Цивільного Кодексу України та статті 7 Закону України «Про оренду землі» дійшов висновку, що у випадку, якщо певна фізична чи юридична особа набула право власності на будівлю або його частину, що розташовані на орендованій земельній ділянці, то до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

При цьому у розумінні положень підпунктів 14.1.72, 14.1.73 пункту 14.1 статті 14, підпунктів 269.1.1, 269.1.2 пункту 269.1, пункту 269.2 статті 269, підпунктів 270.1.1, 270.1.2 пункту 270.1 статті 270, пункту 287.7 статті 287 Податкового кодексу України платником земельного податку є власник земельної ділянки або землекористувач, яким може бути фізична чи юридична особа. Обов'язок сплати цього податку для його платника виникає з моменту набуття (переходу) в установленому законом порядку права власності на земельну ділянку чи права користування нею і триває до моменту припинення (переходу) цього права.

Таким чином, суд вказав, що до нового власника об'єкта нерухомості переходить і встановлений податковим законом обов'язок зі сплати податку за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно.

Варто зазначити, що в цій ситуації автоматичність принципу слідування земельної ділянки за об’єктами нерухомості, що на ній розташовані, проявляється в тому, що незважаючи на відсутність факту внесення змін до договору оренди землі, особа, яка набула право власності на будівлю чи споруду на орендованій земельній ділянці, стає орендарем такої земельної ділянки на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Протилежна правова позиція

На противагу викладеній позиції, Вищий адміністративний суд України постановою у цій справі від 25 травня 2016 року вказав, що перехід права власності на майно до іншої особи не звільняє орендаря земельної ділянки від обов'язку сплати орендної плати за неї на підставі відповідного договору оренди. Тільки після внесення змін до підписаного з позивачем договору оренди в частині зміни розміру земельної ділянки або підписання нового договору оренди земельної ділянки пропорційно до частки нежитлових приміщень, що належать позивачу на праві власності, розмір орендної плати буде змінено. Однак Верховний Суд України в аналізованому рішенні з таким підходом не погодився.

Попередня стаття Наступна стаття