Затверджено новий порядок взаємодії державних органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

19 Січня 2016
Аа Аа

Міністерство фінансів України Наказом від 15 грудня 2015 року № 1146 затвердило новий Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань. Новий Порядок набере чинності з дня його офіційного опублікування.

При цьому слід вказати, що стаття 43, на розвиток якої приймався наказ, не зазнавала значних змін останнім часом. Лише Законом № 909-VIII від 24 грудня 2015 року вона була доповнена положеннями щодо повернення надміру сплачених зобов’язань з ПДВ. Водночас, текстуально новий порядок був значно змінений. Порівняємо основні положення цих документів.

1.Відтепер передбачається, що дія Порядку не поширюватиметься на повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів.

2.Порядок визначає нове джерело коштів для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань – за рахунок податків та зборів, не віднесених до інших категорій (код класифікації доходів бюджету 19090000).

3.Також варто зазначити, що законодавцем уточнено уповноважений орган, куди необхідно подавати заяву про повернення коштів – територіальний орган ДФС за місцем адміністрування (обліку).

4.Окрім напрямів перерахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені, обов’язковими реквізитами заяви відтепер також виступає сума і вид помилково та/або надміру сплаченого платежу.

 

Скорочені строки розгляду заяви

Новий Порядок детальніше регламентує процедуру взаємодії уповноважених державних органів та їх підрозділів під час процедури повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.

Відтепер після реєстрації заяви платника в органі ДФС та до моменту готування висновку заява платника про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (крім грошових зобов'язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів) передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей, які ставлять на заяві відмітку щодо правомірності повернення коштів. Після цього відповідна заява не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації заяви платника в органі ДФС, передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку.

Щодо заяви платника про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань з митних та інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, то вона після реєстрації передається до структурного підрозділу митниці ДФС, на який покладено функцію з підготовки висновку.

Новий Порядок також передбачає зменшення терміну передачі висновку органом ДФС для погодження відповідному місцевому фінансовому органу (для платежів, належним місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами). Так, обов’язок органу ДФС передати висновок повинен бути виконаний не пізніше ніж за дев'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків.

Також встановлено термін, протягом якого погоджений місцевим органом висновок повинен бути переданий назад до відповідного органу ДФС – не пізніше наступного робочого дня після погодження висновку (погодження відбувається протягом 2 робочих днів).

 

Дія порядку в Донецькій і Луганській областях

Законодавцями враховано проблемний аспект повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень. У разі припинення діяльності відповідних місцевих фінансових органів орган ДФС передає висновки для погодження місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам міських рад  (за окремим рішенням Кабінету Міністрів України) у строки за загальним правилом.

Якщо в межах Донецької та Луганської областей діяльність припиняє відповідний орган Казначейства, орган ДФС передає висновки згідно з реєстром висновків про повернення органу Казначейства, на який покладено виконання функцій щодо повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань.

 

Звірка з даними інформаційних систем

Новий Порядок враховує ситуацію, коли висновок підготовлено на частину суми вказаної платником у заяві. У такому випадку у день його направлення до органу Казначейства орган ДФС направляє платнику письмове повідомлення з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

Також змодельовано випадок, коли вказана у заяві платника сума за даними інформаційних систем в повному обсязі відсутня як помилково та/або надміру сплачена. У такому разі орган ДФС у строки, передбачені пунктом 8 Порядку для формування та передачі висновку до органу Казначейства, готує та направляє платнику письмову відмову у поверненні коштів з бюджету з пропозицією щодо проведення звірення його стану розрахунків за відповідним платежем.

Насамкінець, можна зазначити, що новий Порядок містить позитивні для платників податків норми, що деякою мірою покращать процес повернення помилково та/або надміру сплачених сум: зменшення строків розгляду/опрацювання уповноваженими органами необхідних документів, уточнення певних спірних моментів, регламентування нових моделей ситуацій, врахування складнощів врегулювання даного питання на тимчасово окупованих територіях. Незважаючи на це, Порядок не доповнено суттєвими положеннями, які б сприяли зменшенню кількості зловживань податківців при поверненні надміру та/або помилково сплачених сум податкових зобов’язань. Мова йде, наприклад, про використання так званих дискреційних повноважень.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments