Затверджено новий Порядок розгляду скарг на вимоги про сплату недоїмки із сплати ЄСВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

10 Березня 2016 (0)
Аа Аа

Міністерство фінансів України 09.12.2015 видало наказ за № 1124 «Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №178/28308 та який набрав чинності 24.02.2016 (надалі – Порядок).  

Даний Порядок визначає процедуру подання та розгляду контролюючим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені й накладення штрафу; скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій.

Порядком також передбачено, що не підлягають адміністративному оскарженню:

-   зобов'язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником єдиного внеску у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб;

-   вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржувались та були розглянуті згідно з вимогами Порядку;

-   вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржені платником у судовому порядку.

Відповідно до пункту 3 розділу І Порядку передбачено, що скаржник має право оскаржити в суді вимогу, рішення про нарахування пені та накладення штрафу в будь-який момент після отримання відповідної вимоги або рішення. Вимога або рішення контролюючого органу про нарахування пені та накладення штрафу, щодо яких подано позов до суду, не підлягають оскарженню. Одночасно скаржник письмово повідомляє контролюючий орган, який розглядає його скаргу, про кожний випадок судового оскарження його вимог або рішень про нарахування.                                                                                                        

Оформлення скарги, що подається в порядку адміністративного оскарження, здійснюється відповідно до пункту 5 розділу І Порядку. У ній зазначається:

-  повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, реєстраційний (обліковий) номер платників єдиного внеску, який присвоюється інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім'я, по батькові громадянина або фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

-  найменування контролюючого органу, яким видано вимогу або рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що оскаржуються, дата і номер такої вимоги або рішення;

-  суть порушеного питання, прохання чи вимога;

- інформація про оскарження вимоги або рішення про нарахування пені та накладення штрафу в суді.            

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та підписана скаржником – фізичною особою або уповноваженою нею особою, а для інших скаржників – керівником або представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та має бути скріплена печаткою скаржника (за наявності). Надсилається скарга до контролюючого органу поштою чи передається особисто або через представника.

При цьому, якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

Оновлений Порядок також передбачає повноваження контролюючого органу при розгляді як первинної, так і повторної скарги.

Первинна скарга на вимоги та на рішення контролюючих органів у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об'єднаних чи спеціалізованих про нарахування пені та накладення штрафу подається протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги або рішення територіальних контролюючих органів про нарахування пені та накладення штрафу відповідно до головних управлінь ДФС в областях, місті Києві в письмовій формі разом з документами, що підтверджують неправильність рішення.

У разі якщо головні управління ДФС в областях, місті Києві надсилають скаржнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий скаржник має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до ДФС.

Попередня стаття Наступна стаття