Затверджена нова форма звіту про контрольовані операції

Міністерство фінансів України затвердило нову форму звіту про контрольовані операції та порядок його складання (наказ від 18.01.2016  № 8). Проте наказ ще не набрав чинності.

Згідно з пунктом 4 вказаного наказу, форма звіту та порядок його складання набирає чинність з дня його офіційного опублікування.

Суттєвих відмінностей у новому звіті не передбачено, проте безперечним позитивом нової форми є приведення його форми у відповідність до норм чинного законодавства: адже операції між резидентами уже не визнаються контрольованими, зазнали змін підстави для визнання осіб пов’язаними, а операцій – контрольованими, а платники мають визначати за правилами статті 39 ПК України не «звичайну ціну», а ціну, яка відповідає принципу «витягнутої руки».

Як і в попередній формі, платник має відобразити усіх пов’язаних осіб, проте дещо змінено порядок відображення такої інформації. У разі опосередкованого володіння корпоративними правами зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

Звернемо увагу на особливості, у тому числі новації, нової форми звіту про контрольовані операції та порядку його складання:

  1. Новий звіт дозволяє відобразити групування контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій. У такому випадку окремі графи не заповнюються, зазначається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій та дата здійснення останньої операції у звітному періоді, відображається загальна кількість операцій, загальна вартість, а також загальний показник рентабельності для всієї сукупності згрупованих операцій.
  2. У випадку застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс» та чистого прибутку – платник має зазначити код рентабельності та її числовий показник.

410

Валова рентабельність

420

Валова рентабельність собівартості

430

Чиста рентабельність

440

Чиста рентабельність витрат

450

Рентабельність операційних витрат

460

Рентабельність активів

470

Рентабельність капіталу

480

Інший показник

  1. Додаток до звіту, в якому зазначаються відомості щодо всіх контрольованих операцій, подається порціями в кожній не більше 20 тис. записів.
  2. Встановлено, що уточнюючий звіт має бути повністю заповнений, а не лише щодо виправлених показників. Передбачена можливість, крім уточнюючого звіту, подавати тип звіту – «звітний новий» до 1 травня року, наступного за звітним (тобто у строки для подання звіту).
  3. Не передбачено відображення курсу валюти. Нагадаємо, що відповідно до підпункту 39.2.1.7 ПК України обсяг господарських операцій для цілей трансфертного ціноутворення визначається за правилами бухгалтерського обліку.
  4. У випадку застосування методу порівняльної контрольованої ціни для біржових операцій згідно з підпунктом 39.2.1.3 ПК України такий метод зазначається як окремий, «шостий» метод (код 306).
  5. Не потрібно зазначати код джерела інформації, оскільки чинним законодавством уже не передбачено обов’язкових джерел інформації.
  6. Передбачена можливість зазначити як підстави визнання пов’язаних осіб – «Визнано пов’язаними особами самостійно» та «Визнано пов’язаними особами в судовому порядку».
  7. В порядку складання звіту прописано, що у випадку контрагента з території ВЕЗ «Крим» у графі «Назва країни, в якій зареєстрована особа» зазначається ВЕЗ «Крим» та код 805.

У попередній формі звіту передбачались як підстави визнання ціни операцій звичайною випадки, коли проводиться обов’язкова оцінка майна, ціна за результатами аукціону або регульована ціна. Чинним законодавством такі випадки передбачені у підпункті 39.2.1.8 ПК України як умови, за яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки». Відповідно, операції можуть бути контрольованими, при цьому їх ціна відповідатиме принципу «витягнутої руки» згідно з підпунктом 39.2.1.8 ПК України. Проте, нова форма звіту не дає можливості відобразити вказані підстави визнання ціни такою, що відповідає принципу «витягнутої руки», без відображення методу.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments