Заробітна плата, пасивні доходи, винагорода за цивільно-правовими договорами – ПДФО, ВЗ, ЄСВ

29 Квітня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у Листі від 13.04.2016 р. № 8308/6/99-99-17-03-03-15 роз’яснила порядок оподаткування ПДФО та ЄСВ доходів у вигляді заробітної плати за трудовим договором, виплат за цивільно-правовим договором та пасивних доходів.

Загальні положення

Вищезазначені доходи, відповідно до статті 164 ПК України, є об’єктом оподаткування ПДФО та утримуються податковим агентом.

Крім того, відповідно до статті 7 Закону про ЄСВ роботодавець нараховує єдиний соціальний внесок на такі види доходів:

·         заробітну плату;

·         інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

·         суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

·         оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності;

·         допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами.

Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) вищезазначених виплат.

Ставка нарахування ЄСВ становить у 2016 році 22 %. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (тобто суми, до якої застосовується ставка ЄСВ) у 2015 році становила 23 426 грн, у січні 2016 року – 34 450 грн.

Звертаємо Вашу увагу, що розмір максимальної бази змінюється протягом 2016 року, оскільки збільшується прожитковий мінімум для працездатних осіб, який визначається Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII.

Отже, у період від 1 січня до 30 квітня 2016 року максимальна величина бази ЄСВ становить 34 450 грн, з 1 травня до 31 листопада 2016 року – 36 250 грн., а з 1 грудня 2016 –  38 750 грн.

Відповідно до статті 9 Закону про ЄСВ, обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день обчислення виплат, на які нараховується ЄСВ.

Ставка податку на доходи фізичних осіб та нарахування (утримання) єдиного внеску на суми відпускних, нарахованих та виплачених у грудні 2015 року за період січня 2016 року та суми лікарняних, нарахованих та виплачених у січні 2016 року, але за періоди 2015 року

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження, то вони, відповідно до статті 169 ПК України, відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 (далі – Порядок № 435), якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, то суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

У разі нарахування пр ацівнику в грудні 2015 року відпускних за січень 2016 року, утримання ЄСВ проводить у розмірах, що діяли на день нарахування такої відпустки – тобто 36,76 % – 49,7 % (залежно від класу професійного ризику виробництва) та 3,6 %.

Суми лікарняних, нарахованих і виплачених у січні 2016 року за місяці 2015 року, включаються при перерахунку до загального оподатковуваного доходу, отриманого у 2015 році та оподатковуються за ставками 15 % або 20 %.

ЄСВ на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка нарахована працівнику роботодавцем у 2016 році за 2015 рік, обчислюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діє на день фактичного нарахування допомоги, тобто 22 %.

Зауважуємо, що обчислення єдиного внеску здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок. Тому у 2016 році не здійснюється коригування єдиного внеску, нарахованого (утриманого) на суму заробітної плати, у тому числі сум відпускних у 2015 році за періоди 2016 року.

Щодо нарахування та утримання єдиного внеску з суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Якщо працівниці в грудні 2015 року нарахована допомога у зв’язку з вагітністю та пологами за період з 01.12.2015 р. по 04.04.2016 р., то нарахування та утримання єдиного внеску на таку допомогу проводиться за ставками єдиного внеску, що діяли на день нарахування такої допомоги. Якщо період таких виплат більше одного місяця, то застосування максимальної величини при нарахуванні ЄСВ здійснюється окремо за кожний місяць.

Щодо застосування ставки податку на доходи фізичних осіб та нарахування (утримання) єдиного внеску на суми винагороди, нарахованої (виплаченої) у 2015 році відповідно до умов цивільно-правового договору (договору підряду)

У цьому питанні контролюючий орган розглянув випадок, коли сторонами договору підряду, відповідно до якого фізична особа може виконувати роботи, є така фізична особа чи фізична особа – підприємець (підрядник), а замовником виступає суб’єкт господарювання.

Сума доходу, виплаченого фізичній особі за цивільно-правовим договором підряду, відноситься до місяця, в якому було здійснено його фактичне нарахування, що підтверджується первинними документами, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Сума ПДФО та ЄСВ визначається за ставками, що діяли на момент нарахування доходу:

·         ПДФО – 15 % та 20 % у 2015 році, 18 % – у 2016 році.

·         ЄСВ – 36,76 % – 49,7% та 3,6 % у 2015 році, 22% – у 2016 році.

Щодо оподаткування пасивних доходів у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) юридичною особою – неплатником податку на прибуток підприємства

Дивіденди, нараховані (виплачені) юридичною особою – неплатником податку на прибуток підприємств остаточно оподатковуються такою юридичною особою під час їх нарахування платнику податку за ставкою 18 %  (крім дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств), відповідно до пункту 170.5 статті 170.5 ПК України.

Ставка 18 % застосовується до дивідендів, нарахованих у 2016 році. Якщо таке нарахування відбулося у 2015 році, то застосовується ставка, що діяла на момент такого нарахування юридичною особою – неплатником податку на прибуток підприємства – тобто 20 %.

Щодо матеріальної допомоги на оздоровлення, яка помилково не була включена до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та бази нарахування (утримання) єдиного внеску у 2015 році

У разі донарахування/зменшення ЄСВ через виправлення помилки у попередніх періодах, крім  збільшення/зменшення класу професійного ризику виробництва, застосовуються коди типу нарахувань («2» – для сум заробітної плати), передбачені пунктом 9 Розділу IV цього Порядку № 435.

Донарахування/зменшення суми єдиного внеску на суми заробітної плати (доходу), нарахованої у періоди до 01.01.2016 р., здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день її фактичного нарахування, зокрема від 36,76 % до 49,7 % та 3,6 %. (ставки у 2015 році). Якщо ж корегування ЄСВ здійснено на суму заробітної плати, нарахованої у 2016 році – розмір ЄСВ складає 22 %.

Крім того, у разі нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення працівнику у грудні 2015 року, роботодавець має право здійснити перерахунок сум нарахованих доходів за грудень 2015 року, застосовуючи ставки податку, які діяли до 01.01.2016 р.

Щодо військового збору

Дохід у вигляді заробітної плати за трудовим договором, виплат за цивільно-правовим договором та пасивних доходів є об’єктом оподаткування військового збору і утримується податковим агентом за ставкою 1,5 %, відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу XX ПК України.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments