Законопроект щодо оподаткування біоетанолу, який використовується для виробництва палива

16 Листопада 2015 (0)
Аа Аа

Державна фіскальна служба України оприлюднила проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування акцизного податку» (далі – Законопроект).

Законопроектом пропонуються:

  • уточнення терміну «біоетанол»;
  • запровадження  для біоетанолу ставки акцизного податку 70 євро за 1 000 кг;
  • відміна видачі податкового векселя до отримання біоетанолу з акцизного складу.

Обґрунтування необхідності законопроекту:

У пояснювальній записці ДФС України охоплено два негативні аспекти чинного законодавства, на які спрямовані зміни:

  • складність перевірки цільового використання біоетанолу, оскільки відсутній перелік суб’єктів, які виготовляють паливо з використанням біоетанолу, а тому наявне безконтрольне поширення біоетанолу, за який не справляється акцизний податок;
  • непопулярність використання біоетанолу, так як податковий вексель при отриманні біоетанолу видається на суму, розраховану за ставкою на біоетанол, яка є значно більшою за ставку на готову сировину (паливо моторне сумішеве).

Поняття «біоетанол»:

За чинним законодавством, біоетанол, як і спирт етиловий, належать до категорії 2207 УКТ ЗЕД і оподатковуються за однією ставкою (70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту). У Законопроекті передбачено окремий код УКТ ЗЕД для біоетанолу – 2207 20 00 10 (ставка акцизного податку – 70 євро за 1 000 кг).

При цьому, у примітці до групи 22 Митного тарифу України пропонується передбачити ознаки біоетанолу:

  • з концентрацією денатурованого етилового спирту 97,8 об. % або більше;
  • буде використовуватися підприємствами тільки для виробництва біоетанолу, бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу;
  • денатуруючі добавки та їх концентрація повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України.

А у підпункті 14.1.14 ПК України пропонується визначити біоетанол як «спирт етиловий зневоджений денатурований, що належить до товарної позиції 2207 20 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, для використання як біопаливо».

Варто зауважити, що Митний тариф України передбачає класифікацію товарів за їх технічними характеристиками, а тому може передбачати напрями використання таких товарів тільки виходячи з таких їх характеристик. Тим паче, мова не може йти про майбутнє використання, що по суті передбачає здійснення контролю. У такому випадку використання за іншим призначенням буде призводити до зміни коду УКТ ЗЕД.

Порядок оподаткування біоетанолу, який використовується для виробництва палива моторного сумішевого:

За чинною редакцією:

За Законопроектом:

Ставка на біоетанол

0 % на біоетанол за умови дотримання вимоги про цільове використання

70 євро за 1 000 кг (0,07 євро за 1 кг)

Реалізація біоетанолу

Умова отримання біоетанолу – покупець видає податковий вексель на суму акцизного податку за ставкою на біоетанол (70,53 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту)

Виробник-продавець сплачує акцизний податок, нарахований за датою відвантаження.

Виробництво палива

Режим виробництва – податковий пост (представник контролюючого органу здійснює постійний безпосередній контроль за цільовим використанням біоетанолу)

Постійного контролю з боку контролюючого органу не передбачено.

Підтвердження цільового використання

Довідка про цільове використання біоетанолу, погоджена з представником контролюючого органу. Податковий вексель вважається погашеним за умови погодження і подачі контролюючому органу вказаної довідки.

Подання технічної документації разом з декларацією.

Реалізація палива моторного сумішевого

Сплата податку здійснюється за ставками на готову продукцію – паливо (202 євро за 1 000 кг)

Сума акцизного податку визначається таким чином:

сума податку з готової продукції – сума податку з сировини (на дату реалізації готової продукції).

При перевищенні обрахованої суми акцизного податку з сировини над сумою акцизного податку з готової продукції, така сума перевищення платнику не відшкодовується.

Наслідки нецільового використання біоетанолу

Погашення шляхом сплати суми, на яку видавався податковий вексель

Відсутні (акцизний податок був сплачений при реалізації сировини).

Такий порядок оподаткування застосовуватиметься до всіх підакцизних нафтопродуктів при виробництві яких використано в якості сировини інші оподатковувані підакцизні товари.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом двох тижнів на адресу розробника:

04655, Київ – 53, Львівська площа, буд. 8

Державна фіскальна служба України

Департамент контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів

або

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, буд.9/11

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

(а також на електронну адресу – akciz2105@sfs.gov.ua)

Попередня стаття Наступна стаття