Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці»

Авторський колектив даного законопроекту у пояснювальній записці до нього наголошує на тому, що «Ключовою перепоною на шляху виходу бізнесу з тіні є надвисоке податкове навантаження на фонд оплати праці. Коли витрати на персонал диктують співвідношення всіх інших статей балансу, роботодавець приймає рішення з точки зору простої економічної доцільності: або шукати шляхи «оптимізації», або припиняти господарську діяльність».

Окрім того, не можемо не погодитись з думкою, що не менш великою проблемою є проблема адміністрування податків. На підтвердження даної позиції надаються результати глобального щорічного дослідження Paying Taxes 2015, проведеного компанією PwC спільно зі Світовим Банком, згідно з якими, в Україні на адміністрування підприємством витрачається 350 годин.

Разом з тим, існує проблема з місцем сплати податку на доходи фізичних осіб, адже відповідно до положень чинного податкового законодавства, добросовісні платники податків мають подавати звітність до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилати копію такого розрахунку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, а також сплачувати податкові зобов’язання на різні бюджетні рахунки, що, відповідним чином, призводить до понесення платником додаткових витрат.

Враховуючи вищевказані фактори, авторами законопроекту пропонується декілька основних положень, що мають бути внесені до Податкового кодексу України задля зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці та спрощення системи адміністрування податків.

Основою реформування оподаткування фонду заробітної плати є проведення його брутизації. Саме брутизація передбачає собою включення суми, що була б сплачена роботодавцем до Пенсійного фонду України у вигляді ЄСВ до складу основної частини заробітної плати.

Таким чином:

  • з першого числа місяця 2015 року, наступного за місяцем опублікування цього закону, пропонується скасувати ЄСВ та військовий збір і встановити єдину ставку ПДФО у розмірі 41% для доходів у виді заробітної плати та цивільно-правових договорів, що не перевищують 17 мінімальних заробітніх плат, та 20% на суму перевищення для доходів більше 17 мінімальних заробітних плат
  • з 01.01.2016 року, порпнується встановити єдину ставку по ПДФО у розмірі 20% для заробітної плати та цивільно-правових договорів.

Окрім того, законопроектом передбачено виключення необхідності подачі платниками податків декларацій за неосновним місцем обліку та забезпечення створення системи єдиного рахунка платника податків для сплати всіх податків і зборів.

Як бачимо, авторами законопроекту пропонується впроваження одного податку за мість існуючих на сьогоднішніх день чотирьох платежів - ЄСВ ( що сплачується як застрахованими особами, так і роботодавцями), податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Так, за прогнозами, прийняття законопроекту призведе до:

  • легалізації бізнесу
  • збільшення доходів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду та інших фондів державного соціального страхування, спрощене адміністрування (не потрібно вести окремий облік, подавати декдарації, сплачувати податки на різні рахунки) і оборот коштів в реальному секторі економіки
  • спрощення ведення бізнесу
  • відійдуть в минуле спори з приводу місця реєстрації офісу підприємства та місця здійснення його діяльності, що впливає на доходи місцевих бюджетів, так як роботодавцю достатньо буде вказати місце роботи працівника і сплатити кошти на один рахунок, а Держказначейство України здійснить розподіл коштів
  • посилення соціальної захищеності громадян (соціальні виплати розраховуватимуться відповідно до реалій, а не умовних мінімумів)
  • створення підґгрунтя для розвитку психології члена громадянського суспільства платника податків: «я розумію, що я сплачую державі вельми суттєві кошти, і відповідно я маю право вимагати від держави і вимагаю».

Таким чином, вважаємо, що внесення відповідних змін до податкового законодавства матиме значний позитивний вплив на спрощення системи адміністрування податків та призведе до подальшої детінізації діяльності як фізичних осіб-платників податку на доходи фізичних осіб, так і фізичних та юридичних осіб - роботодавців.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments