Загальні положення та адміністрування податків і зборів з 1 січня 2016 року

25 Грудня 2015 (0)
Аа Аа

Передбачаються наступні зміни до Загальних Положень ПК України

 • Додано новий суб’єкт – Раду об'єднаних територіальних громад, якій надається повноваження з установлення і скасування податків і зборів, а також пільг для платників (статті 4, 8, 12 ПК України).
 • Виключена норма про встановлення Верховною Радою України та органами місцевого самоврядування ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Визначення понять

Було доповнено поняття акцизний склад (підпункт 14.1.6.) як приміщення, де розпорядником акцизного складу  провадиться господарська діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), за виключенням приміщень для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб власного споживання пального розпорядника акцизного складу.

Додано нові поняття:

 • (підпункт 14.1.281.) Виробництво підакцизних товарів (продукції) – це технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів;
 • (підпункт 14.1.601.) Єдиний реєстр акцизних накладних – реєстр відомостей щодо акцизних накладних, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками акцизного податку електронними документами;
 • (підпункт 14.1.1411.) Пальне – нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПК України.
 • Транспортування природного газу як вид рентної плати виключено із підпунктів 14.1.135., 14.1.149. та 14.1.217.
 • Підпункт 14.1.212. ПК України  доповнено окремим поняттям «реалізація пального», а також в абзаці третьому до реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів віднесено фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції підакцизних товарів, а також змінено фразу «суб’єкти громадського харчування» на «об’єкти громадського харчування», що, на нашу думку, є недоліком юридичної техніки законодавця.
 • Доповнено поняття «розпорядник акцизного складу» (підпункт 14.1.224.), який тепер також може здійснювати виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального (крім скрапленого газу природного, бензолу, метанолу), крім суб'єктів господарювання, які використовують приміщення, розташовані на митній території України, для навантаження-розвантаження, зберігання пального виключно для потреб власного споживання пального.
 • Виключена норма про обов’язковість реєстрації права власності на земельну ділянку для сільськогосподарського товаровиробника у підпункті 14.1.235.
 • Додано норму, згідно з якою контролюючі органи можуть одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру акцизних накладних.

Адміністрування податків, зборів, платежів

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань

Додано норму, згідно з якою у випадку повернення надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування ПДВ.

Податкова звітність

Виключена можливість платника податків зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Підстави отримання податкової інформації контролюючими органами

Доповнення зазнала норма про підстави отримання податкової інформації контролюючими органами у частині отримання скарги на платника податків за ненадання або порушення правил заповнення акцизної накладної.

Перевірки

Додано норму, згідно з якою камеральні перевірки можуть проводитися на підставі даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

Змін зазнав багатостраждальний підпункт 78.1.1 ПК України, до якого повернуто фразу «отримано податкову інформацію, що свідчить про можливі порушення платником податків». Дану норму було скасовано з 1 січня 2015 року. Ці положення можуть призвести до того, що платники податків отримуватимуть запити про надання інформації та її документальне підтвердження, де в якості можливих порушень зазначатиметься: надання пояснень щодо відсутності об’єкта оподаткування, розбіжності в інформаційних базах ДПІ тощо, що в кінцевому результаті може призвести до проведення податкової перевірки і нарахування безпідставних зобов’язань.

Документальна позапланова перевірка може тепер проводитися на підставі скарги про ненадання або порушення правил заповнення платником податків акцизної накладної.

Ще однією підставою проведення документальної позапланової перевірки є виявлення розбіжностей даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригуваннях в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне.

Виключено підставу з проведення документальної перевірки, якщо виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригуваннях в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне.

Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків

Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість (на підставі відповідної заяви платника) до Державного бюджету України.

Відповідальність

Перелік правопорушень доповнюється новими складами:

1) здійснення суб’єктом господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку – штраф у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

2) допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової виїзної перевірки, проведеної за заявою покупця, тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу у розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки.

3) Невиконання після закінчення терміну, встановленого пунктом 56.3 статті 56 цього Кодексу, узгодженого податкового повідомлення-рішення про виправлення платником податків – продавцем зазначених в абзаці першому цього пункту помилок, тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу у розмірі:

 • 10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок протягом 15 календарних днів;
 • 20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 16 до 30 календарних днів;
 • 30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 31 до 60 календарних днів;
 • 40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 61 до  90 календарних днів;
 • 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 91 до 120 календарних днів;
 • 60 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 121 до 150 календарних днів;
 • 70 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок від 151 до 180 календарних днів;
 • 100 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в такій податковій накладній, – у разі невиправлення помилок після спливу 181 календарного дня. 

4) За порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/ розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі:

 • 2 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;
 • 10 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;
 • 20 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;
 • 30 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів;
 • 40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних/розрахунках коригування, – у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів.

За відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш ніж 120 календарних днів, наступних за датою, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти  таку акцизну накладну/розрахунок коригування.

5) У разі вивезення пального з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску тягнуть за собою накладання штрафу – 200 відсотків вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15000 гривень.

Попередня стаття Наступна стаття