Як визначатиметься відповідність платника ПДВ критеріям для внесення до відповідного Реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування

26 Лютого 2016
Аа Аа

25 лютого 2016 року на сайті державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) був розміщений проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, зазначеним у пункті 200.19 статті 200 розділу V Податкового кодексу України, та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з податку на додану вартість» (далі – Проект).

Так, Проектом надається роз’яснення щодо того, яким чином буде здійснена перевірка кожного з критеріїв, передбачених пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України).

Зокрема, критерії, передбачені підпунктами 200.19.1 та 200.19.2 пункту 200.19 статті 200 ПК України, будуть перевірятися за даними з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, судових рішень та оголошень про банкрутство та відомостями з Єдиного державного реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» відповідно.

Для перевірки критерію щодо перевищення залишкової балансової вартості необоротних активів над заявленою сумою ПДВ до відшкодування,  використовуватимуться дані з:

(і) таблиці 1 заяви до декларації (у ній платник відображає сукупну залишкову балансову вартість необоротних активів як на кінець звітного (податкового) періоду, так і зазначену в податковій звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний (податковий) період (рік), щодо якого минув граничний термін подання;

(іі) рядка 20.2.1 загальної декларації з ПДВ поточного звітного податкового періоду, в якому платник ПДВ відображає суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню.

У випадку наявності у платника ПДВ фінансової гарантії, він заповнює таблицю 2 заяви. До того ж банки будуть зобов’язані інформувати Державну фіскальну службу України  про факт видачі такої фінансової гарантії. Форма такого повідомлення теж затверджується цим Проектом.

Для формування критерію, чи здійснює платник операції з вивезення товарів з митної території України у митному режимі експорту, питома вага яких протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 % загального обсягу поставок (для платників ПДВ з квартальним звітним періодом – протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів), використовують дані податкових декларацій з ПДВ такого платника за відповідні попередні звітні періоди та уточнюючих розрахунків до них.

Коефіцієнт обсягу постачання товарів/послуг (Коп) визначатиметься за формулою:


де

ОЕ – сума обсягу постачання товарів/послуг без ПДВ за операціями з вивезення товарів з митної території України у митному режимі експорту за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців)/попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали);

ОП – загальний обсяг постачання товарів/послуг без ПДВ (в тому числі вивезення товарів з митної території України у митному режимі експорту) за операціями, що підлягають оподаткуванню ПДВ та звільненими від оподаткування ПДВ, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців)/попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали).

Крім того, Проектом затверджуються форма Рішення про невідповідність платника критеріям, зазначеним пунктом 200.19 статті 200 ПК України, та вносяться відповідні зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014  № 957 (далі – Порядок) та форм податкової звітності з ПДВ, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016  № 21, тим самим  приводячи їх у відповідність до положень ПК України.

Зокрема, виключаються рядки «300000000000» та «500000000000» із таблиці 1 та рядок «усього за основною ставкою та ставкою 7 %» із таблиці 2 Додатка 5 до податкової декларації з ПДВ.

Крім того, абзац 3 пункту 19 Порядку  доповнюється положенням, відповідно до якого, платники податку щодо операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, що мають безперервний або ритмічний характер постачання:

- можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника ПДВ, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця (якщо покупці теж є платникам ПДВ)

- можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця (якщо покупці не є зареєстрованими платниками ПДВ).  

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments