Взаємодія ДФС та Казначейства у судовому провадженні про відшкодування ПДВ

18 Квітня 2016
Аа Аа

Міністерство фінансів України наказом від 09.03.2016 року № 343 затвердило Порядок взаємодії органів Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) та органів Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів (далі – Порядок).

Незважаючи на те, що такий Порядок ще не вступив в силу, ми пропонуємо Вам короткий виклад його найважливіших положень.

1. Пред’явлення позову.

Фактично порядок взаємодії ДФС та Казначейства не змінюється, в порівнянні з нормами, які діють на сьогоднішній день.

Так, у разі пред'явлення позову платником тільки до органу Казначейства, такий орган не пізніше 3-х робочих днів з дня отримання позовної заяви направляє її копію відповідному органу ДФС, на обліку якого перебуває платник або який здійснював митне оформлення, та заявляє у суді клопотання про залучення до розгляду справи органу ДФС.

У разі пред'явлення позову лише до органу ДФС, він заявляє клопотання про залучення до розгляду справи відповідного органу.

Органи ДФС надають докази щодо неправомірності стягнення коштів з державного бюджету на користь конкретного платника.

2. Оскарження судових рішень.

За Порядком саме ДФС оскаржуватимуть рішення суду по суті встановленого судом права на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, пені або стягнення митних платежів (на сьогодні такий обов’язок, фактично, покладений також і на органи Казначейства).

У разі подання касаційної скарги (ініціювання перегляду судових рішень Верховним Судом України) органи ДФС та Казначейства повинні будуть заявити клопотання про зупинення виконання судового рішення.

3. Виконання рішень суду.

У разі надходження до органів Казначейства оригіналу виконавчого документа суду, його копія не пізніше наступного робочого дня передається до органу ДФС.

Якщо після одержання копії виконавчого документа або у процесі його виконання сума залишку невідшкодованого ПДВ зменшилась, орган ДФС узгоджує протягом 5-ти робочих днів таку суму із платником ПДВ та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Казначейства Довідку про суму залишку невідшкодованого податку на додану вартість за звітний період (далі – Довідка).

У разі неузгодження платником суми залишку невідшкодованого ПДВ, орган ДФС протягом 3-х робочих днів після закінчення строку узгодження подає до суду заяву про визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, та не пізніше наступного робочого дня повідомляє орган Казначейства про прийняття судом заяви до розгляду.

Казначейство має перераховувати кошти з/на рахунок платника ПДВ протягом п'яти робочих днів з дня надходження йому виконавчого документа або після надходження документів, які свідчать про усунення обставин, що були підставою для зупинення безспірного списання коштів (на сьогодні Казначейство перераховує кошти у строк, вказаний у виконавчому документі).

4. Виконання рішень суду про стягнення митних платежів.

У разі надходження до органів Казначейства оригіналу виконавчого документа суду, його копія не пізніше 5-ти робочих днів передається до органу ДФС.

У разі якщо сума, зарахована до бюджету та залишок неповернутих з бюджету сум митних платежів, менша за суму, визначену виконавчим документом, така сума протягом 5-ти робочих днів узгоджується органом ДФС з платником.

Орган ДФС у строк, встановлений органом Казначейства, але не більше 15-ти робочих днів з дня одержання копії виконавчого документа, направляє органу Казначейства інформацію про суми, зараховані до бюджету, та залишок неповернутих з бюджету сум митних платежів.

Казначейство на підставі оригіналу виконавчого документа (за відсутності обставин, які зумовлюють зупинення (відкладення) безспірного списання коштів) протягом 5-ти робочих днів з дня надходження до Казначейства виконавчого документа перераховує кошти на рахунок платника.

Попередній Порядок, затверджений наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 27 квітня 2004 року № 82/245, відповідно буде скасованим із вступом в силу нового Порядку.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments