ВСУ vs ВАСУ, або Як платнику захистити своє право на отримання бюджетного відшкодування

Аа Аа

«А Баба-яга проти!». Саме таке висловлювання згадується при першому прочитанні Постанови Верховного Суду України (далі – ВСУ) від 07.06.2016 року у справі № 806/2256/15, якою було скасоване рішення Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) від 04.02.2016 року.

Справа стосується стягнення заборгованості з бюджету з відшкодування ПДВ, яка виникла у зв’язку з неподанням контролюючим органом Держказначейству висновку із зазначенням суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню. Саме на підставі такого висновку Держказначейство може перерахувати суму бюджетного відшкодування з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника ПДВ.

Нагадуємо, що за практикою ВСУ правильним способом захисту для платників ПДВ по цій категорії справ є вимога про зобов'язання контролюючого органу до виконання покладених на нього законодавством обов'язків щодо надання органу Держказначейства висновку про суму, яка підлягає відшкодуванню з бюджету.

Разом з тим, ВАСУ у своєму рішенні від 04.02.2016 року у справі № 806/2256/15 відступив від вищезазначеного висновку ВСУ, вказавши, що вирішення питання про надання висновку не забезпечує погашення заборгованості держави перед боржником, а тому сприяє лише частковому відновленню порушеного права. Неприпустимою є відмова особі у задоволенні позовних вимог лише на тій підставі, що така особа прагне відновити порушене право у повному обсязі. До того ж, наявність рішення про зобов'язання суб'єкта владних повноважень надати висновок про суму податку, яка підлягає поверненню платникові з бюджету, та примусове виконання такого рішення не виключає виникнення подальшого спору щодо цієї ж суми бюджетного відшкодування у разі неперерахування коштів на рахунок платника на підставі виданого висновку.

Тим самим ВАСУ підтримав позицію платника ПДВ, за якою по зазначеній вище категорії справ платник у судовому порядку може просити суд як визнати протиправною бездіяльність контролюючого органу, що полягає у ненаданні висновку із зазначенням сум ПДВ, які підлягають відшкодуванню, так і стягнути з Державного бюджету України на користь платника вказану бюджетну заборгованість (детальніше про це рішення ВАСУ Ви зможете прочитати тут).

Саме це рішення  ВАСУ і було скасоване ВСУ 07.06.2016 року. У мотивувальній частині свого рішення ВСУ вказав, що відшкодування з Державного бюджету України ПДВ є виключними повноваженнями податкових органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання про стягнення такої заборгованості. Таке формулювання, фактично, означає, що  вищезазначені повноваження фіскальних органів та Держказначейства по здійсненні бюджетного відшкодування є дискреційними. Хоча, в чому полягає ця виключність (дискреційність) повноважень ВСУ, так і не пояснив.

Відтак, можна лише припускати, яким чином буде застосовуватись у майбутньому судова практика по вищезазначених категоріях спорів. Можливо і далі практика ВАСУ та ВСУ буде різною, а може судові органи приймуть якусь спільну позицію з цього питання. 

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments