Встановлено нову квоту на працевлаштування осіб передпенсійного віку

Останнім часом в Україні з’явилася тенденція до зростання кількості безробітних громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років.

З метою вирішення цієї проблеми Уряд вніс зміни до чинного законодавства, реалізація яких має зупинити зростання такої категорії безробітних.

Зазначені зміни чинного законодавства полягають у встановленні для роботодавців квоти на працевлаштування громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років. При цьому вимога щодо виконання вищезазначеної квоти поширюється лише на тих роботодавців, організаційно-правову форму господарської діяльності яких можна визначити як підприємство, установа та організація. Тобто на фізичних осіб — підприємців зазначена норма не поширюється.

Отже, про що говорять норми законодавства із зазначеного питання.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про зайнятість населення» одним з основних принципів, на яких ґрунтується державна політика зайнятості населення, є забезпечення рівних можливостей населення у реалізації конституційного права на працю.

Пунктом 5 частини першої статті 14 цього Закону встановлено, що осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, віднесено до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Для працевлаштування зазначених у частині першій статті 14 Закону  України «Про зайнятість населення» громадян підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Пунктом 23 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№ 2148) частину другу статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» доповнено нормою, відповідно до якої для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників, яка набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Враховуючи вищезазначене, починаючи з 1 січня 2018 року підприємства, установи та організації з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб мають забезпечити праце­влаштування не менше однієї особи, якій до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 10 років.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»  для забезпечення працевлаштування осіб, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, роботодавці мають самостійно розраховувати зазначену квоту. Такий розрахунок має здійснюватися з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначеної категорії.

Розрахунок середньооблікової чисельності штатних працівників здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005  № 286.

За сприяння для працевлаштування такої категорії громадян у разі необхідності роботодавці зможуть звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державної служби зайнятості).

Окремо слід зазначити про те, що на роботодавців крім обов’язку дотримання квоти на працевлаштування зазначеної категорії осіб покладено також обов’язок щодо інформування Державної служби зайнятості про відповідне працевлаштування.

Таке інформування має здійснюватися роботодавцями щороку не пізніше 1 лютого після звітного року відповідно до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 № 271.

Разом з тим слід наголосити на тому, що оскільки прийнята норма набирає чинності з 1 січня 2018 року, першим звітним роком для роботодавців буде не 2017 рік, а 2018 рік, відповідно прозвітувати потрібно буде до 1 лютого 2019 року. 

Також слід зазначити, що з метою забезпечення виконання роботодавцями норм щодо працевлаштування категорії громадян, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років, статтею 53 Закону України «Про зайнятість населення» передбачена відповідальність у вигляді штрафу за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення правопорушення.

Таким чином, законодавець передбачив державні гарантії щодо працевлаштування не лише для інвалідів, але й для громадян передпенсійного віку, зокрема тим, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments