ВС про продовження перевірки, строки проведення якої були перенесені у зв’язку з відновленням первинних документів

Аа Аа

23 січня 2017 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (надалі – ВС, Суд) ухвалив постанову у справі №804/1843/17 щодо оформлення продовження перевірки, строки проведення якої були перенесені, відповідно до п. 44.5 ст. 44 ПКУ та інформування про це платника податків. 

Відповідно до висновку ВП, для продовження перевірки, строки проведення якої були перенесені відповідно до п. 44.5 ст. 44 ПКУ, не потрібно прийняття нового наказу про проведення перевірки та надіслання нового наказу і направлення платникові податків, адже строк перенесення визначений в ПК (90 днів). Прийняття нового наказу є необхідним у разі, якщо терміни, визначені пунктом 44.5 статті 44 Кодексу, достроково скорочуються.

Відповідно до фактичних обставин справи, платник податків, опісля отримання наказу про проведення перевірки його діяльності, повідомив контролюючий орган про неможливість проведення перевірки у зв'язку з викраденням первинних бухгалтерських документів. На підставі вказаного, контролюючим органом було перенесено термін проведення перевірки на строк, визначений п.44.5 ПК України (90 днів), без зазначення точної дати виходу на перевірку.

На думку платника податку, вихід на перевірку на підставі цього наказу, в якому не зазначено точної дати виходу, та відсутність надіслання повідомлень та нового наказу платнику, свідчать про неправомірність проведення перевірки та  не можуть бути підставою негативних наслідків щодо платника податків (яким стало віднесення позивача до платників податків з високим ступенем ризику). Тому, платник податків відмовив у допуску працівників контролюючого органу до перевірки.

Проаналізувавши норми ПК України, а також підзаконних нормативно-правових актів щодо процедури проведення перевірок, ВС став на позицію контролюючого орагну, вказавши, що в такій ситуації новий наказ про проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються, а тому вихід посадових осіб контролюючого органу за адресою суб'єкта господарювання з метою проведення перевірки є правомірним.

Логіку міркувань ВС можна відобразити так:

« … У разі неможливості проведення перевірки платника податків у вказаних випадках, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків.

При цьому законодавством визначено, що у разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу державної фіскальної служби за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами (у зв'язку з чим особами, які здійснюють (очолюють) перевірку, обґрунтовано встановлено неможливість подальшого проведення перевірки) такі особи складають акт довільної форми, який реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів

На підставі цього акта органом державної фіскальної служби, яким було призначено перевірку, видається наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 або пункту 85.9 статті 89 розділу II Кодексу, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам).

Новий наказ про проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються. У разі якщо терміни, визначені пунктом 44.5 статті 44 Кодексу, достроково скорочуються - видається наказ про поновлення перевірки не пізніше наступного робочого дня, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам)».

Тому, для продовження перевірки, строки проведення якої були перенесені у зв’язку з відновленням первинних документів, не потрібно прийняття нового наказу та інформування платника податків про його прийняття.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments