Європейський суд з прав людини визнав, що розмір пенсії не може бути нижчим за прожитковий мінімум

Європейський суд з прав людини у справі «Петриченко проти України» 12 липня 2016 року ухвалив рішення, яким визнав порушення пункту 1 статті 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод».

Зокрема, до Європейського суду з прав людини звернувся заявник (Петриченко), який скаржився на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, а саме на те, що національні суди не розглянули його доводи про те, що розмір його пенсії було встановлено всупереч вимогам статті 46 Конституції, тобто не у відповідності розміру пенсії, передбаченого вимогами  статті 46 Конституції України.

У рішенні Європейський суд з прав людини вказав, що: «Національні суди при розгляді справи щодо невідповідності розміру пенсії вимогам статті 46 Конституції не зробили жодної спроби проаналізувати вимоги заявника, незважаючи на пряме посилання на неї у кожній судовій інстанції. Заявник вимагав у національних судах розрахунку розміру його пенсії у відповідності до вимог статті 46 Конституції України». Зазначимо, що статтею 46 Конституції регламентовано, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Також, Європейський суд з прав людини вказав, що аналогічні скарги (невідповідність розміру пенсії вимогам Конституції) були предметом розгляду у справах «Проніна проти України» та у справі «Богатова проти України». В ухвалених рішеннях по даних справах Європейський суд з прав людини зазначив: «Національні суди не зробили жодної  спроби проаналізувати позов заявниці з цієї точки зору, не зважаючи на чітке  відповідне посилання перед кожною судовою інстанцією. Одним із способів реагування на даний аргумент заявниці могло б бути порушення цього питання у Конституційному Суді, який таким чином мав би можливість ухвалити рішення щодо відповідності норм пенсійного законодавства вимогам Конституції, однак національні суди, цілком ігноруючи аргументи заявниці, хоча  вони були специфічними, доречними та важливими, не виконали своїх зобов'язань відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції».

Таким чином, Європейський суд з прав людини визнав, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», а також постановив, що Україна продовж трьох місяців повинна сплатити заявнику 1 200 євро відшкодування моральної шкоди.

 За таких умов, з ухвалених Європейським судом з прав людини рішень у справах «Петриченко проти України», «Богатова проти України», «Проніна проти України» у більшості пенсіонерів, котрі отримують пенсію нижче від мінімальної, яка на сьогодні згідно з вимогами чинного законодавства встановлена у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, є можливість захистити в судовому порядку своє безумовне право на пенсію не нижче прожиткового мінімуму.

Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції, а також суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments