Єврокомісія вважає, що Люксембург неправомірно надав Amazon податкові пільги на суму близько 250 мільйонів євро

05 Жовтня 2017 (0)
Аа Аа

Європейська комісія прийшла до висновку, що Люксембург надав невиправдані податкові пільги Amazon на суму близько 250 мільйонів євро. Це є незаконним згідно з правилами надання державної підримки у ЄС, оскільки це дозволило Amazon сплатити значно менше податків, ніж сплачують інші підприємства. Люксембург тепер зобов'язаний повернути собі несплачену суму податків. Про це було повідомлено на сайті Єврокомісії.

Комісар Маргрете Вестаґер, відповідальна за політику конкуренції, сказала: "Люксембург подарував Amazon нелегальні податкові пільги, і майже три чверті прибутку Amazon не оподатковувались. Іншими словами, Amazon було дозволено платити в чотири рази менше податку, ніж іншим місцевим компаніям, на які поширюються ті ж самі національні податкові правила. Це є незаконним згідно з правилами надання державної підтримки у ЄС. Держави-члени не можуть надавати транснаціональним групам вибіркові податкові пільги, які не є доступними для інших ".

Після глибокого розслідування, розпочатого у жовтні 2014 року, Єврокомісія дійшла висновку, що попереднє рішення податкової Люксембургу, що було прийнято у 2003 році та продовжено у 2011 році, зменшило податок, сплачений компанією Amazon у Люксембурзі, без будь-яких підстав.

Попереднє рішення податкової дозволило Amazon перемістити переважну більшість своїх прибутків від групи компаній Amazon, які підлягають оподаткуванню в Люксембурзі (Amazon EU) до компанії, яка не підлягає оподаткуванню (Amazon Europe Holding Technologies). Зокрема, рішенням санкціонується виплата роялті з Amazon EU до Amazon Europe Holding Technologies, що значно зменшило оподатковуваний прибуток Amazon EU.

Розслідування Єврокомісії показало, що рівень виплат роялті не відповідав економічній реальності. На цій підставі Єврокомісія дійшла висновку, що попереднє рішення податкової надало Amazon вибіркові економічні переваги, дозволяючи групі сплачувати менше податків, ніж інші компанії, на які поширюються однакові національні податкові правила. Фактично, це рішення дозволило Amazon уникнути оподаткування трьох чвертей прибутку, отриманого від усіх продажів Amazon в ЄС.

Структура Amazon у Європі

Дві компанії групи Amazon - Amazon EU та Amazon Europe Holding Technologies. Обидва вони є люксембурзькими компаніями, які повністю належать групі Amazon і знаходяться під контролем материнської компанії у США, Amazon.com, Inc.

Amazon EU ("операційна компанія") управляє роздрібним бізнесом Amazon по всій Європі. У 2014 році вона мала понад 500 працівників, які займалися продажами на веб-сайтах Amazon у Європі, купували товари від виробників, а також здійснювали онлайн-продажі та займалися доставкою продукції клієнтам. Компанія Amazon організувала свої продажі в Європі в таких спосіб, що клієнти, які купують продукцію на будь-яких веб-сайтах Amazon у Європі, укладають договори із операційною компанією в Люксембурзі. Таким чином, компанія Amazon переміщувала прибутки від цих продажів до Люксембургу.

Amazon Europe Holding Technologies ("холдингова компанія") - це командитне товариство, яке не має працівників, офісів та не проводить підприємницьку діяльність. Холдингова компанія виступає посередником між операційною компанією та компанією Amazon в США. Вона володіє певними правами інтелектуальної власності у ЄС за так званою угодою про розподіл витрат з Amazon в США. Сама холдингова компанія не використовує активно ці права інтелектуальної власності. Він просто надає ексклюзивну ліцензію на об’єкти права інтелектуальної власності операційній компанії, яка використовує її для європейського роздрібного бізнесу Amazon.

У рамках угоди про розподіл витрат холдингова компанія здійснює щорічні платежі в Amazon в США для внесення коштів у витрати на розробку інтелектуальної власності. Невідповідність рівня цих платежів нещодавно був визначений податковим судом США.

Згідно з загальним податковим законодавством Люксембургу, операційна компанія оподатковує прибутки у Люксембурзі, а холдингова компанія не має сплачувати корпоративний податок. Прибутки, зареєстровані холдинговою компанією, оподатковуються лише на рівні партнерів, а не на рівні самої холдингової компанії.

Амазон запровадила цю структуру компанії у Люксембурзі з травня 2006 р. по червень 2014 р. З червні 2014 р. компанія Amazon змінила свою корпоративну структуру у Європі. Ця нова структура не входить до сфери розслідування Комісії щодо державної допомоги.

Розслідування Єврокомісії

Роль контролю за наданням державної підтримки у ЄС полягає у забезпеченні того, щоб держави-члени не надавали обраним компаніям кращий податковий режим, ніж іншим компаніям. Більш конкретно, транзакції між компаніями у межах корпоративної групи мають бути оцінені таким чином, щоб відображати економічну реальність. Це означає, що платежі між двома компаніями однієї групи повинні відповідати домовленостям, що відбуваються в комерційних умовах між незалежними підприємствами (так званий принцип "витягнутої руки").

Розгляд справи Комісії щодо надання державної підтримки стосувався попереднього рішення податкової. Цим рішенням був затверджений метод розрахунку оподатковуваної бази операційної компанії. Непрямо ним також був врегульований метод обчислення річних платежів від операційної компанії до холдингової компанії за права на інтелектуальну власність Амазон, які використовувались лише операційною компанією.

Ці платежі перевищили, в середньому, 90% прибутку операційної компанії. Вони були значно (у 1,5 рази) вище, ніж холдинговій компанії потрібно було платити до Amazon в США за угодою про розподіл витрат.

Щоб бути зрозумілим, розслідування Комісії не ставило під сумнів те, що холдингова компанія володіє правами інтелектуальної власності, що її ліцензує операційній компанії, а також регулярні платежі, які холдингова компанія здійснила Amazon в США для розробки цієї інтелектуальної власності. Це також не ставило під сумнів загальну податкову систему Люксембургу як таку.

Оцінка комісії

У своєму розслідуванні Комісія дійшла висновку, що попереднє рішення податкової надало Amazon необґрунтований спосіб розрахунку прибутків у Люксембурзі. Зокрема, рівень виплат роялті від операційної компанії до холдингової компанії не відображав економічну реальність.

Операційна компанія була єдиною організацією, яка активно приймала рішення та здійснювала діяльність, пов'язану з європейським роздрібним бізнесом Amazon. Як вже згадувалося, його співробітники здійснювали онлайн-продаж та доставку продукції замовникам. Операційна компанія також адаптувала технології та програмне забезпечення на базі платформи електронної комерції Amazon у Європі та інвестувала у маркетинг та збирала дані про клієнтів. Це означає, що вона керував та додавала вартість правам інтелектуальної власності, які їй було надано.

Холдингова компанія була компанією-оболонкою (empty shell), яка просто передавала права на інтелектуальну власність операційній компанії для її виключного використання. Холдингова компанія жодним чином не брала активної участі в управлінні, розробці та використанні цими правами інтелектуальної власності.

За методом, що був визначений попереднім рішенням податкової, оподатковуваний прибуток операційної компанії була зменшена до чверті того, що вони були насправді. Майже три чверті прибутку Amazon були необґрунтовано віднесені до холдингової компанії, де вони залишалися неоподатковуваними. Фактично, це рішення дозволило Amazon уникнути оподаткування на три чверті прибутку, зробленого з усіх продажів Amazon в ЄС.

На цій підставі Комісія дійшла висновку, що податкове рішення, прийняте Люксембургом, підтвердило здійснення платежів між двома компаніями однієї групи, що не відповідає економічній реальності. Як наслідок, податкове законодавство дозволило Amazon заплатити значно менший податок, ніж сплачують інші компанії у Люксембурзі. Тому рішення Комісії встановило, що попереднє рішення податкової Люксембургу щодо Amazon  є незаконним відповідно до правил надання державної підтримки у ЄС.

Повернення несплачених податків

Правила ЄС щодо надання державної підтримки вимагають відшкодування сум незаконної державної підтримки з метою усунення порушення правил економічної конкуренції. Положення про державну підтримку у ЄС не передбачають жодних штрафів, і відшкодування не є покаранням для Амазон. Це просто відновлює рівне ставлення до інших компаній і забезпечує дотримання принципу рівності в оподаткуванні.

У сьогоднішньому рішенні Комісія визначила методологію розрахунку вартості конкурентної переваги, наданої Amazon, тобто різницю між тим, що компанія сплачувала по факту та яку вона мала б платити без попережнього податкового рішення. На підставі наявної інформації, за оцінками, це приблизно 250 млн. євро плюс відсотки. Податкові органи Люксембургу повинні тепер визначити точну суму несплаченого податку в Люксембурзі на основі методології, наведеною в рішенні Єврокомісії.

Попередня стаття Наступна стаття