Виключення країни з переліку низькоподаткових юрисдикцій посеред звітного року: наслідки для визнання операцій контрольованими

06 Листопада 2017 (0) #Контрольована операція
Аа Аа

10 жовтня 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу у справі № 810/868/17 щодо контрольованості операцій з контрагентом, зареєстрованим у низькоподатковій юрисдикції.

У центрі уваги суду постало питання: чи припиняють вважатися контрольованими господарські операції з контрагентом після того, як країну його реєстрації було виключено з переліку низькоподаткових юрисдикцій, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Звернемося до фабули справи.

Протягом 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю здійснювало операції з придбання товарів у компанії, зареєстрованій у Швейцарській Конфедерації.

Впродовж цього року діяло декілька затверджених Кабінетом Міністрів України переліків держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі ніж в Україні, до якого була включена Швейцарська Конфедерація. Разом з тим з 16 вересня 2015 року набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р, яким останню було виключено з переліку низькоподаткових юрисдикцій.

Податковий орган наполягав, що платник податку мав обов’язок подати звіт про контрольовані операції за 2015 рік, оскільки до 16.09.2015 здійснив операції зі швейцарським контрагентом на суму, що перевищувала 5 млн грн (тобто було досягнуто кількісного критерію визнання операцій контрольованими, зокрема, в частині обсягу операцій з одним контрагентом). Однак такий звіт товариством подано не було. Останнє послугувало підставою для винесення податковим органом податкового повідомлення - рішення, яким на платника податку було накладено штрафні санкції за неподачу звіту.

Суд не погодився з такими висновками фіскалів, вказавши, що аналізовані операції не є контрольованими в розумінні податкового законодавства з врахуванням змін критеріїв віднесення операцій до контрольованих.

Київський апеляційний адміністративний суд виходив з того, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік, однак протягом 2015 року Швейцарська Конфедерація була як включена, так і відсутня у переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі ніж в Україні.

Відтак, застосовуючи презумпцію правомірності рішень платника податку, суд вирішив, що виключення держави реєстрації контрагента з переліку низькоподаткових юрисдикцій посеред звітного року скасовує контрольованість здійснених з ним операцій за цей рік.

Суд:
«…протягом 2015 року Швейцарська Конфедерація була як включена, так і відсутня у переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні…

Таким чином, з огляду на те, що обов'язок у платника податку подавати звіт про контрольовані операції виникає за результатами здійснення ним господарських операцій з нерезидентом за звітний податковий період (рік), а у такому періоді мали місце зміни у законодавстві, які регулюють спірні правовідносини, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для відповідальності за неподання звіту про контрольовані операції за 2015 рік, адже господарські операції позивача з вказаним нерезидентом мали місце у звітному періоді, коли Швейцарська Конфедерація була виключена з переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні.

На переконання суду, зміни в законодавстві, які регулюють спірні правовідносини, що мали місце протягом звітного 2015 року, зокрема в частині обов'язкових критеріїв віднесення операцій до контрольованих, не можуть покладати на позивача обов'язок відповідальності за неподання звіту».

Прикметно, що позиція Вищого адміністративного суду України (далі – ВАСУ) з цього питання є протилежною.

Так, в ухвалі від 03.07.2017 у справі №  821/1345/16 ВАСУ наголосив, що вирішальним є те, чи належала країна реєстрації контрагента до переліку низькоподаткових юрисдикцій саме протягом періоду здійснення операцій.

Суд касаційної інстанції розтлумачив:

«Виключення Кабінетом Міністрів України Об'єднаних Арабських Еміратів з переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, після вчинення платником податку - позивачем протягом певного періоду у 2015 році контрольованих операцій, не є підставою для звільнення платника податку від обов'язку подати вказаний звіт за звітний календарний рік - 2015 рік, оскільки такий обов'язок виник у платника податку у зв'язку з вчиненням у 2015 році зазначених контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і мав бути виконаний за закінченням звітного 2015 року до 1 травня 2016 року».

З детальним аналізом цієї справи Ви можете ознайомитися в огляді судової практики, підготованому Taxlink.

Попередня стаття Наступна стаття