Відсотки пов’язаним нерезидентам, що виплачені до 01.01.2015 року: чи коригувати фінансовий результат після?

25 Травня 2016
Аа Аа

Державна фіскальна служба України у листі від 25.04.2016 р. № 9283/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила порядок коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток на суму відсотків за борговими зобов’язаннями перед нерезидентами – пов’язаними особами, що були не повністю враховані у податковому обліку до 01.01.2015 р.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі – ПК України) із вказаної дати об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПК України.

Зокрема, передбачено різниці для платників податку, у яких сума боргових зобов'язань за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення, що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю – більш ніж в 10 разів). Розраховуючи об’єкт оподаткування податком на прибуток, такі платники збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями на 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому нараховуються такі проценти (пункт 140.2 статті 140 ПК України).

Згідно з пунктом 20 підрозділу 4 розділу XX ПК України витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам пункту 141.1 статті 141 ПК України у редакції, діючій до 01.01.2015 р.,  але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) звітних періодів, належних до зазначеної дати (за пунктом 140.2 статті 140 ПК України у редакції до 01.02.2015 р.), враховують при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого пунктом 140.3 статті 140 ПК України.

Таким чином, при розрахунку обмежень, встановлених пунктом 140.2 статті 140 ПК України,  відсотки, невраховані станом на 01.01.2015 р., відповідно до пункту 141.1 статті 141 ПК України зменшуються на 5 % та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб – нерезидентів у 2015 році.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments