Відпуск пального через АЗС для власних потреб: ДФС змінила позицію

27 Червня 2016
Аа Аа

У листах ДФС України від 09.06.2016 року № 12869/6/99-99-15-03-03-15 «Про надання роз’яснення» та від 15.06.2016 року № 13380/6/99-99-15-03-03-15 «Про розгляд звернення» роз’яснено порядок оподаткування акцизним податком з роздрібних продажів пального, яким підприємство заправляє власні автомобілі через власні АЗС[1]. На радість платників, позиція податківців змінилася, проте не все виявилося однозначним у вказаних листах.

Попередню позицію див. Підприємство відпускає пальне з АЗС для власних потреб – чи платити акциз?

В контексті акцизного податку з роздрібних продажів:

Розглянемо роз’яснення на декількох варіантах:

1. На АЗС заправляються тільки власні транспортні засоби:

  • РРО не потрібно застосовувати;
  • акцизний податок з роздрібних продажів не справляється.

«Отже, Законом № 909 чітко визначені обставини, за яких виникає об’єкт оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу пального, а саме: при здійсненні фізичного відпуску пального з автозаправної станції та/або автомобільної станції незалежно від форм розрахунків. Разом з цим, датою виникнення податкових зобов’язань є дата здійснення розрахункової операції (пункт 216.9 статті 216 Кодексу).

Таким чином, у разі заправки Товариством виключно власних транспортних засобів із власних ємностей (у т. ч. через власні внутрішні АЗС, ПЗП і т. д.) пальним, розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі за яке не здійснюються, а також за умови, що операції із заправки транспорту сторонніх організацій Товариством не відбувається, то такі операції не є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу підакцизних товарів. Отже, у такому випадку, Товариство не вважається платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» (Лист ДФС України від 15.06.2016 року № 13380/6/99-99-15-03-03-15 «Про розгляд звернення»).

Зверніть увагу, контролюючі органи обґрунтовують відсутність обов’язку платити акцизний податок з роздрібних продажів, посилаючись на норму щодо дати виникнення податкового зобов’язання: немає розрахункової операції – немає і податкового зобов’язання. На нашу думку, взагалі не виникає об’єкта оподаткування, оскільки відпуск означає передачу іншому суб’єкту, у той час як при заправці власних автомобілів суб’єкт передає сам собі, що не може вважатися реалізацією підакцизного товару.

2. На АЗС заправляються як власні автомобілі, так і автомобілі, які належать іншим суб’єктам:

  • потрібно застосовувати РРО;
  • акцизним податком з роздрібних продажів оподатковуються усі операції, у тому числі заправка власних автомобілів.

«Звертаємо увагу, що основним документом, який регулює порядок відпускання ПММ для транспортних засобів, є Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена спільним наказом Мінпалива та енергетики України, Мінекономіки України, Мінтранспорту та зв'язку України, Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155 (далі – Інструкція № 281). Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання (підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців), що займаються хоча б одним з таких видів економічної діяльності, як закупівля, транспортування, зберігання і реалізація нафти і нафтопродуктів на території України.

Отже, приведені вище норми законодавства, застосовуються у разі здійснення операцій фізичного відпуску пального через АЗС та/або АГЗС у разі здійснення суб’єктом господарювання одночасно заправки, як власної техніки, так і техніки сторонніх організацій. У такому випадку об'єктом оподаткування є операції як з фізичного відпуску пального для власних потреб, так і операції з фізичного відпуску для заправки автотранспорту сторонніх організацій» (лист ДФС України від 09.06.2016 року № 12869/6/99-99-15-03-03-15 «Про надання роз’яснення»).

Попередня позиція ДФС України про необхідність оподаткування  ґрунтувалася на нормі підпункту 4.2.5.6 вказаної Інструкції № 281, в якому зазначено: «Обсяг реалізації нафтопродукту, що фіксується лічильником сумарного обліку ПРК і ОРК за певний проміжок часу, має збігатися з обсягом реалізації, відображеним у звітних документах касового апарата за всіма формами оплати за цей самий проміжок часу. При цьому розбіжність за добу між показами лічильника сумарного обліку і даними звітних документів касового апарата не повинна перевищувати 0,1 % від об'єму відпущених пального або олив». З цієї норми ДФС України робила висновок:

«Отже, згідно з вимогами чинного законодавства реалізація пального через АЗС повинна здійснюватися із застосуванням спеціалізованих комп’ютерно-касових систем, які включені до держреєстру та відповідають технічним вимогам і забезпечують відпуск пального у єдиному технологічному циклі, з друкуванням фіскального касового чека.

Підприємство зобов’язане дотримуватися зазначених вище вимог і при відпуску власного скрапленого газу через власні АЗС для власних потреб. Будь-яких відмінностей чи особливостей відпуску палива для власних потреб підприємства через власні АЗС та/або АГЗС законодавством не встановлено» (див., наприклад, лист ДФС від 22.04.2016 № 9213/6/99-99-15-03-03-15).

Наразі контролюючі органи тлумачать зазначену вище норму Інструкції № 281 таким чином, що вона поширюється на всі випадки відпуску з АЗС, якщо платник здійснює хоча б одну операцію з відпуску пального через АЗС іншим особам.

В контексті СЕАРП:

Крім того, у вказаних листах ДФС України відповіла на запитання щодо необхідності реєструватися в СЕАРП у таких випадках:

1. Підприємство зареєстроване як платник акцизного податку з реалізації пального (так як здійснює інші операції, які підпадають під визначення «реалізація пального», передбаченого абзацом 2 підпункту 14.1.212 ПК України):

  • обов’язково складаються та реєструються акцизні накладні на обсяг як реалізованого пального, так і пального, використаного для власних потреб; отже, використане пальне враховується в формулі, передбаченій статтею 232 ПК України;
  • об’єкт оподаткування виникає виключно у випадку перевищення обсягу реалізованого пального над придбаним та ввезеним, що обраховується в рамках СЕАРП (за підпунктом 213.1.12 ПК України).

«Отже, Підприємство на всі обсяги витраченого пального (у т. ч. використаного для заправки власних транспортних засобів, транспортних засобів інших юридичних осіб, які на підставі укладених договорів послуг (підряду) надають (виконують) Підприємству сільськогосподарські роботи, а також безоплатно переданого) зобов'язано складати в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого (витраченого) пального та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних в установленому порядку» (лист ДФС України від 09.06.2016 року № 12869/6/99-99-15-03-03-15 «Про надання роз’яснення»).

2. Підприємство не зареєстроване як платник акцизного податку з реалізації пального в СЕАРП (так як не здійснює операції, які підпадають під визначення «реалізація пального», передбаченого абзацом 2 підпункту 14.1.212 ПК України), його операції з пальним обмежуються придбанням та використанням для власних потреб (у тому числі відпуск через АЗС):

  • не виникає обов’язку реєструватися як платник акцизного податку з реалізації пального.

«У випадку, коли придбане Товариством пальне використовується виключно для власних потреб (у т. ч. у разі здійснення заправки власних транспортних засобів за відомостями через власний ПЗП), обов’язок реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального згідно з п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу не виникатиме, оскільки така операція не є реалізацією пального у розумінні абзацу другого п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу» (лист ДФС України від 15.06.2016 року № 13380/6/99-99-15-03-03-15 «Про розгляд звернення»).

Замість висновку

Операції, які платник здійснює, окрім заправки власних автомобілів через АЗС

Акцизний податок з роздрібних продажів

Акцизний податок з реалізації пального (СЕАРП)

Не оподатковується (розрахункові операції не здійснюються).

Реєструватися не потрібно.

Відпуск через АЗС іншим суб’єктам без передачі права власності або права розпорядження пальним

Оподатковується весь об’єм пального, який відпущено через АЗС (у тому числі той об’єм, який відпускається для власних потреб).

Реєструватися не потрібно.

Відпуск через АЗС іншим суб’єктам (у тому числі з передачею права власності або права розпорядження пальним)

Оподатковується весь об’єм пального, який відпущено через АЗС (у тому числі той об’єм, який відпускається для власних потреб).

Потрібно зареєструватися платником акцизного податку з реалізації пального. Обов’язково складаються акцизні накладні на об’єм реалізованого пального (у випадках переходу права власності або розпорядження, незалежно від використання АЗС) та на об’єм самостійно використаного пального. Об’єкт оподаткування виникає виключно у випадках перевищення обсягу реалізованого пального над обсягом придбаного та ввезеного пального (відповідно до акцизних накладних та митних декларацій; обсяг обраховується в СЕАРП).

 

Нагадаємо, що інформація в табличці є позицією ДФС України, висвітленою в останніх листах. На нашу думку, незалежно від того, які операції здійснює платник, він не повинен сплачувати акцизний податок з роздрібних продажів з об’єму пального, яким заправляються його власні автомобілі через АЗС, оскільки не виникає об’єкт оподаткування, який у випадку з акцизним податком з роздрібних продажів передбачає фізичний відпуск через АЗС або АЗГС, тобто передача іншій особі.

 


[1] Положення щодо АЗС аналогічним чином поширюються і на АЗГС.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments