Відмінності іспанського законопроекту від Директиви про обов’язкові правила розкриття транскордонних податкових угод

Уряд Іспанії опублікував законопроект, який супроводжується детальним керівництвом щодо реалізації Директиви Європейського Союзу (ЄС) про обов'язкове розкриття та обмін транскордонними податковими угодами (далі - DAC6 або Директива). Про це детальніше можна ознайомитись у нашому попередньому матеріалі «Іспанія прийняла проект закону про обов’язкове розкриття фінансової інформації».

У цьому ж матеріалі ми пропонуємо детальніше ознайомитись із положеннями цього законопроекту та провести паралель між ним та Директивою.

Директива Ради Європейського Союзу 2018/822 від 25 травня 2018 року про внесення змін до Директиви 2011/16 / EU про обов'язковий автоматичний обмін інформацією в галузі оподаткування (далі - DAC6 або Директива), набрала чинності 25 червня 2018 року.

Директива вимагає від посередників (включаючи податкових консультантів з ЄС, банки і юристів), а в деяких випадках – платників податків повідомляти про транскордонні угоди (звітні угоди) до відповідного податкового органу держави-члена ЄС. Цей режим розкриття поширюється на всі податки, крім податку на додану вартість (ПДВ), митних зборів, акцизів і обов'язкових відрахувань до фонду соціального страхування. Про транскордонні домовленості слід повідомляти, якщо вони містять певні функції (відомі як відмінні ознаки). Відмінні ознаки охоплюють широкий спектр структур і операцій, про що напишемо трохи нижче.

Отже, хто зобов'язаний повідомляти про операції?

Обов'язок повідомляти покладається на фізичних або юридичних осіб, які визначені як посередники. Фізична/юридична особа, яка визначається посередником, розуміється як «будь-яка особа, яка розробляє, продає, організовує або робить доступним для реалізації або керує реалізацією транскордонної домовленості».

Поняття посередника також розуміється як «будь-яка особа, яка зобов'язалася надавати, прямо або за допомогою інших осіб, допомогу або пораду щодо діяльності, про яку йдеться».

Крім того, щоб вважатися посередником, особа повинна мати зв'язок з ЄС та відповідати принаймні одній з цих умов: (А) бути податковим резидентом на території держави-члена; (B) мати постійне представництво на території держави-члена, через яке надаються послуги, пов'язані з підзвітними угодами; (C) бути зареєстрованим відповідно до законодавства держави-члена або підпадати під його регулювання; (D) бути зареєстрованим у професійній асоціації, пов'язаної з юридичними, податковими чи консультаційними послугами на території держави-члена.

Крім того, якщо кілька посередників беруть участь в консультуванні по одній і тій же угоді, кожен з посередників буде зобов'язаний повідомляти про цю угоду, якщо тільки він не зможе довести, що угода вже була повідомлена державі-члену іншим посередником.

Основні відмінності між проектом іспанського закону і Директивою наведено нижче.

Сфера охоплення податків: сфера податків, які охоплюються іспанським законопроектом, повністю відповідає Директиві і поширюється на всі податки, крім ПДВ, митних зборів, акцизних зборів та обов'язкових відрахувань на соціальне страхування.

Звітні домовленості

  • Відповідно до Директиви домовленість є підзвітною, якщо угода відповідає визначенню транскордонної угоди; а також домовленість відповідає принаймні одній із характерних ознак AE, зазначених в Додатку IV Директиви.
  • Згідно з DAC6 транскордонні домовленості визначаються як домовленості, якщо стосуються більш ніж однієї держави-члена або держави-члена та третьої країни.

Іспанський законопроект визначає поняття транскордонної домовленості як «будь-яка угода, юридична угода, схема або операція». Проте платежі, здійснені для офіційного оформлення транскордонної угоди, в якому сума платежу не є суттєвою, не повинні розглядатися як окремі звітні угоди.

Іспанський законопроект не охоплює внутрішньодержавні заходи і не містить будь-яких відмітних ознак, на відміну від ознак AE DAC6.

Відмінні ознаки Директиви

Ознака А      

За законопроектом домовленість може бути відображена в звіті незалежно від того, повністю або частково пов'язана плата з податковою перевагою.

«Ринкова домовленість» відповідно до статті 3.24 Директиви вважається «стандартизованим механізмом».

Ознаки C

Іспанський законопроект уточнює, що «транскордонні платежі» повинні включати транскордонні збори, незалежно від того, чи був цей платіж здійснений. Платіж також вважається здійсненим між двома асоційованими підприємствами, якщо платіж здійснюється побічно через одну або кілька осіб або організацій, у які були внесені зміни.

Непрямим одержувачем платежів вважається одержувач транскордонного платежу, якщо платежі були направлені одержувачу на основі податкових режимів податкової прозорості, направлення доходу або його еквівалента.

Іспанський законопроект містить деякі роз'яснення щодо того, коли дотримується ознака C: будь-який податок, аналогічний корпоративному податку Іспанії, вважається для цих цілей корпоративним податком, а податкова ставка нижче 1 % вважається «нульовою або майже нульовою».

Також країни, котрі не співпрацюють з юрисдикціями третіх країн, є країнами, територіями і режимами, які згадуються як «не співпрацюючі юрисдикції».

Варто наголосити, що в іспанському законопроекті прямо говориться, що ті режими, які були санкціоновані Європейським Союзом, не повинні розглядатися як преференційні режими для цілей цієї ознаки.

Що стосується транскордонних домовленостей, які включають передачу активів, іспанський законопроект уточнює таке.

Істотні відмінності, що виникають через різницю в значеннях для бухгалтерських і неподаткових цілей, не включаються до цієї ознаки. Істотна різниця для цих цілей означає різницю більше 25 % між податковими значеннями в обох юрисдикціях.

Ознака D

В іспанському законопроекті перераховані випадки, коли ця ознака вважається виконаною, включаючи заходи, які перешкоджають дотриманню внутрішніх зобов'язань з надання інформації по фінансових рахунках або зобов'язаннях, встановлених міжнародними угодами про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки між державами-членами ЄС або з третіми країнами.

Загальні стандарти звітності та коментарі Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) прямо згадуються як керівництво для тлумачення цієї ознаки.

Ознака E

Жодна з ознак трансфертного ціноутворення не буде вважатися виконаною, якщо вартість транскордонної угоди була визначена в угоді про попереднє ціноутворення.

Щодо строків звітності

Згідно з DAC6 та Директивою (з 1 липня 2020 року) для посередників (і відповідних платників податків) звітний період починається, коли звітна домовленість готова для реалізації; або коли угода є готовою для реалізації; або коли зроблений перший крок до впровадження.

Відповідно до Директиви звітність починається з 1 липня 2020 року, а обміни між юрисдикціями починаються з 31 жовтня 2020 року. Однак звіти будуть подаватися «заднім числом» та перший крок буде реалізований в період з 25 червня 2018 року по 1 липня 2020 року.

Згідно з іспанським законопроектом обов'язок повідомляти виникає на наступний день після дати, коли клієнт прийняв послугу або відповідні транскордонні домовленості описані в листі про надання послуг.

Домовленості (які навіть мають стандартизовану документацію і/або структуру) потребують суттєвої адаптації. Зобов'язання подавати звіт виникає на наступний день після дня, коли такі транскордонні домовленості будуть виконуватися.

Для інших домовленостей зобов'язання виникає, коли транскордонна домовленість реалізується.

Штрафи

Ненадання інформації у встановлений термін або надання неповної, неточної або помилкової інформації вважається серйозним податковим порушенням. Штрафи становлять 1000 євро, але не менше 3000 євро від суми доходу, отриманого посередником, або податкової вартості угоди платника податків.

Іспанським законопроектом також передбачаються штрафи, якщо посередник не повідомляє іншим посередникам і/або платнику податків про застосування LPP, або коли посередник або платник податків не повідомляє про передачу звіту іншим посередникам або платникам податків. В цих випадках штраф складатиме 600 євро.

Додатковий штраф у розмірі 1000 євро буде накладено, якщо зобов'язання по звітності не буде виконано за допомогою електронних засобів.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments

Останні новини: