Відпустка за власний рахунок може бути використана частинами

01 Березня 2016
Аа Аа

Стаття 26 Закону України  «Про відпустки» визначає відпустку без збереження заробітної плати, яка надається за згодою сторін. Зазначимо, що щодо такої відпустки встановлено обмеження у кількості її днів (не більше 15 календарних днів на рік). У зв'язку з цим досить часто у працівників виникає питання, чи можна таку відпустку використати частково, адже право на її часткове використання прямо законодавством не встановлено.

Свою позицію висвітлило Міністерство соціальної політики України, згідно з якою, хоча Законом України «Про відпустки» і не передбачено можливості розділяти таку відпустку на частини, все ж законодавством обмежено підсумовану тривалість відпустки без збереження заробітної плати 15 календарними днями упродовж року, отже, така відпустка може бути надана частинами.

Вважаємо, що така позиція Мінсоцполітики є повністю обґрунтованою, адже і вимоги щодо повного одноразового використання всіх днів відпустки без збереження заробітної плати законодавством також прямо не встановлена.

Разом з тим, не можемо не нагадати, що до бази нарахування ЄСВ зараховується сума щорічної оплачуваної відпустки. Такий висновок можемо зробити, розглянувши положення пункту 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України №5 від 13.01.2004 року. Так до фонду додаткової заробітної плати відноситься оплата,   а   також   суми   грошових компенсацій   у  разі невикористання  щорічних  (основної  та  додаткових)  відпусток та додаткових  відпусток  працівникам,  які  мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством. Отже, база для нарахування ЄСВ буде виникати тільки в тому випадку, коли працівник знаходиться в оплачуваній відпустці. У випадку ж коли працівник пішов у відпустку без збереження заробітної плати – база для нарахування ЄСВ не виникає.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments