ВАСУ відступив від позиції ВСУ щодо бюджетного відшкодування

24 Лютого 2016
Аа Аа

Вищий адміністративний суд України при розгляді касаційної скарги у справі № К/800/44985/15 за позовом ТОВ «Атем-Франк» до Житомирської ОДПІ та Головного управління Державної казначейської служби в Житомирській області про визнання протиправною бездіяльність та стягнення бюджетного відшкодування дійшов висновку про об’єктивну наявність у платника права на одержання оспорюваної суми ПДВ з бюджету та погодився з обраним позивачем способом захисту порушеного права, стягнувши безпосередньо з бюджету відповідні кошти.

ВАСУ підтримав рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позовні вимоги в повному обсязі, визнавши протиправною бездіяльність контролюючого органу і безпосередньо стягнувши з Державного бюджету бюджетну заборгованість на користь платника. Судами встановлено, що в податковій декларації з ПДВ, представленої ТОВ «Атем-Франк» до контролюючого органу за березень 2015 року, позивачем було задекларовано суму ПДВ, яка підлягає відшкодуванню на рахунок платника у банку, в розмірі 1,5 млн. грн. Але на час вирішення цього спору така сума не була повернута платнику.

Сама Колегія суддів ВАСУ звертає увагу, що наведений висновок судів не відповідає юридичному висновку Верховного Суду України, викладеного, зокрема, в постанові від 16.09.2015 р. у справі № 21-881а15 про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ, де вказано: «рішення судів про задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ. В цьому випадку правильним способом захисту позивача є вимога про зобов'язання відповідача до виконання покладених на нього Законом і підзаконними актами обов'язків щодо надання органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету».

Проте при перегляді цієї справи ВАСУ дійшов висновку про необхідність відступити від викладеної правової позиції Верховного Суду України.

Так, ВАСУ у своїй ухвалі зазначає, що з моменту виникнення у платника бюджетної заборгованості настає і протиправна бездіяльність податкового органу як суб’єкта владних повноважень, яка утворює матеріально-правовий аспект порушеного права платника і наслідки якої підлягають усуненню в судовому порядку.

Також, посилаючись на частину 2 статті 162 КАС України, де передбачено, що суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень, ВАСУ робить справедливий висновок: «адміністративний суд не обмежений у виборі способів відновлення права особи, порушеного владними суб’єктами, а вправі обрати найбільш ефективний спосіб відновлення порушеного права, який відповідає характеру такого порушення. У такому разі не відбувається перебирання непритаманних суду повноважень державного органу (за відсутності обставин для застосування дискреції), а здійснюється виконання судом власної компетенції з відновлення порушеного права».

При цьому ВАСУ підкреслює, що відповідно до пункту 200.23 статті 200 ПК України суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування ПДВ. Таким чином, після закінчення установлених чинним законодавством строків для адміністративної процедури перевірки наявності у платника права на бюджетне відшкодування у результаті невчинення компетентними органами належних дій невідшкодовані суми перетворюються на бюджетну заборгованість.

А зауважений юридичний факт, в свою чергу, зумовлює виникнення фінансових правовідносин між боржником в особі держави і кредитором – платником податків, права якого порушені саме в результаті несплати йому відповідної суми.

І тут, Колегія суддів ВАСУ наголошує, що надаючи правову оцінку прийнятності обраного позивачем способу захисту, слід враховувати і його ефективність з точки зору статті 13 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. А також, що в пункті 145 рішення від 15.11.1996 р. у справі «Чахал проти Об’єднаного Королівства» (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) ЄСПЛ зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Таким чином, «ефективний засіб правого захисту» у розумінні статті 13 Конвенції повинен забезпечити поновлення порушеного права і одержання особою бажаного результату; винесення рішень, які не призводять безпосередньо до змін в обсязі прав та забезпечення їх примусової реалізації, не відповідає розглядуваній міжнародній нормі.

До того ж, ВАСУ зазначає, що розкриваючи критерій ефективності способу захисту порушеного права платника, Верховний Суд України у постанові від 16.09.2015 р. у справі № 21-1465а15 зазначив, що «спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення». Однак, у постанові від 16.09.2015 р. у справі № 21-881а15 Верховний Суд України дійшов висновку, що стягнення бюджетного відшкодування не є належним способом захисту порушеного права, яким у розглядуваній категорії спорів має бути вимога про зобов’язання податкового органу надати висновок про суму бюджетного відшкодування. Втім у спірних правовідносинах вирішення питання про надання висновку не забезпечує погашення заборгованості держави перед боржником, а тому сприяє лише частковому відновленню порушеного права.

Зрештою, колегія суддів ВАСУ висловилась, що задоволення лише позовної вимоги про визнання протиправною бездіяльність Житомирської ОДПІ щодо ненадання Управлінню висновку із зазначенням суми ПДВ у розмірі 1 500 000 грн., яка підлягає відшкодуванню позивачеві з бюджету за березень 2015 року, не можна визнати достатнім та ефективним способом захисту порушеного права ТОВ «Атем-Франк».

А належним способом захисту в даній категорії спорів ВАСУ визнав безпосереднє стягнення на користь платника суми бюджетної заборгованості з Державного бюджету.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments