В Україні запровадять інститут авторизованого економічного оператора аналогічного тому, що функціонує в ЄС

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 05.02.2019 року  був розглянутий урядовий законопроект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. №7473 від 29.12.2017 року).

Цей проект включено до Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одної сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2018-2019 роки

Основною метою даного законопроекту є запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора аналогічного тому, що функціонує в ЄС, та виконання Україною зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Крім цього, значна частина положень законопроекту стосується зміни існуючих на сьогодні процедур декларування товарів. Зокрема, законопроект передбачає запровадження короткої ввізної декларації, яка застосовується в ЄС.

Відповідно до статті 84 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), українське митне законодавство має поступово наближуватися до митного законодавства ЄС на основі принципу найкращих зусиль, при цьому, одним із етапів адаптації є запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО).

Концепцію АЕО було запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі.

Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємства і, як наслідок, найбільший перелік пільг і спрощень митних формальностей для підприємства.

Проектом пропонується запровадити дієвий механізм інституту АЕО аналогічний тому, що функціонує в ЄС, з перспективою подальшого взаємного визнання, що передбачено статтею 80 Угоди та є одним із основних базисів митного співробітництва між Україною та ЄС.

Майбутнє визнання статусу АЕО митними органами країн ЄС забезпечить участь українських АЕО у формуванні так званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Даний законопроект розроблено на основі проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей” (реєстр. № 4777 від 03.06.2016), який Комітет за результатами розгляду на засіданні 21.06.2017 вирішив рекомендувати Верховній Раді України повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Порівняно з законопроектом реєстр. № 4777, у даному законопроекті, зокрема:

- термін “уповноважений економічний оператор” (УЕО) замінено терміном “авторизований економічний оператор” (АЕО);

- конкретизовано коло суб’єктів, які можуть отримувати статус АЕО. Це можуть бути підприємства, які виконують будь-яку роль в міжнародному ланцюгу постачання товарів (виробники, експортери, імпортери, митні представники, перевізники, експедитори, утримувачі митних складів);

- уточнено зміст деяких критеріїв, яким має відповідати підприємство для отримання статусу АЕО, та окремі деталі процедури оцінки відповідності підприємства таким критеріям;

- усі вигоди, якими користується АЕО, поділено на переваги і спеціальні спрощення. Переваги автоматично випливають зі статусу АЕО, спеціальні спрощення передбачається надавати УЕО за його заявою.

- перелік спеціальних спрощень, що можуть надаватися АЕО, скорочено з семи до чотирьох позицій (виключено спеціальні спрощення “уповноважений вантажоодержувач”, “уповноважений вантажовідправник” та “звільнення від необхідності встановлення митницею відправлення обов’язкового маршруту переміщення”). Спеціальне спрощення “загальна фінансова гарантія чи звільнення від гарантії” замінено спеціальним спрощенням “загальна фінансова гарантія”;

- уточнено правила користування спеціальним спрощенням “процедура випуску за місцезнаходженням”;

- уточнено окремі положення, які стосуються процедури декларування товарів та застосування фінансової гарантії;

- текст законопроекту доповнено положенням щодо права митниць за заявою суб’єктів ЗЕД продовжувати попередньо встановлені строки переробки окремих товарів, виходячи з технологічних особливостей такої переробки, у тому числі понад строки, встановлені Митним кодексом України;

- до тексту законопроекту включено положення законопроектів:

- про внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої митної квитанції (реєстр. № 4871) (в редакції, підготовленої до другого читання) та про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату (реєстр. №  6542-д) в частині заміни терміну “державна митна справа” терміном “митна справа” та розділення повноважень Міністерства фінансів та ДФС України щодо її здійснення, а також встановлення конкретних строків, протягом яких митниця зобов’язана доставити взяті проби (зразки) товарів до лабораторії для проведення їх дослідження); 

- про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами (реєстр. № 5627) в частині запровадження в Україні митних декларацій, що відповідають деклараціям ЄС, для процедури спільного транзиту при торгівлі товарами між Україною та Договірними сторонами Конвенцій про єдиний режим транзиту незалежно від виду та походження цих товарів, а також створення законодавчих підстав для адаптації Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України до Нової комп’ютеризованої транзитної системи, яка застосовується в ЄС (це положення реалізовано в Законі України від 06.09.2018 № 2530-VIII “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму “єдиного вікна” та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України” – законопроект № 7010).

Разом з тим, в даному законопроекті збережено:

- можливість надання спеціальних спрощень виключно авторизованим економічним операторам, що позбавляє абсолютну більшість суб’єктів ЗЕД можливості отримати такі спрощення;

- можливість застосування так званого “принципу мовчазної згоди” при користування спеціальними спрощеннями “процедура випуску за місцезнаходженням” та “процедура спрощеного декларування”, чого немає в законодавстві ЄС;

- положення щодо так званого “пост-митного контролю”, запозичені зі статті 48 Митного кодексу ЄС, хоча в Митному кодексі України це питання регламентоване значно краще (статті 345-355 МКУ).

Комітет вважає за необхідне наголосити, що даний законопроект не передбачає надання авторизованим економічним операторам цілого ряду переваг, передбачених митним законодавством ЄС, оскільки у ньому, на відміну від Митного кодексу ЄС, відсутні положення про визнання за АЕО без проведення додаткових перевірок:

відповідності критеріям, необхідним для відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання;

права на самооцінку, тобто на проведення окремих митних формальностей, які мають проводитися митними органами, для визначення розміру ввізного та вивізного мита, що підлягає сплаті, а також на виконання окремих видів контролю під митним наглядом;

права на поміщення товарів у митні режими переробки на митній території, переробки за межами митної території та тимчасового ввезення, а також на відкриття та експлуатацію митного складу;

прийнятності для митних органів форм звітності, що ведеться у разі провадження діяльності, пов’язаної зі зберіганням, обробкою або переробкою товарів чи продажом або придбанням товарів у вільних митних зонах;

дотримання порядку використання еквівалентних товарів у разі застосування процедури переробки на митній території або за межами митної території.

Таким чином, статус авторизованого економічного оператора, передбачений даним законопроектом, за обсягом прав та спеціальних спрощень суттєво відрізняється від статусу АЕО, який існує в ЄС.

Слід також зазначити, що митне законодавство ЄС передбачає застосування критеріїв, встановлених статтею 39 Митного кодексу ЄС, не тільки до АЕО, а й до інших суб’єктів господарювання. Норми щодо відповідності цим критеріям розміщені у тих розділах і главах, де йдеться про ті чи інші митні процедури чи види діяльності. Там же розміщені й положення про визнання за АЕО відповідних прав без проведення додаткових перевірок. В контексті приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС так само слід зробити і в Митному кодексі України, але даний законопроект цього не передбачає.

У засіданні Комітету прийняли участь Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України  Іванна Клімпуш-Цицнадзе, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішіина, заступник Міністра фінансів України Сергій Верланов, радники Міністра фінансів України та директора департаментів Міністерства фінансів України, в.о. заступника Голови Державної фіскальної служби України Віктор Кривицький та директора департаментів ДФСУ, радник з політичних питань Групи підтримки України «Економічні та податкові реформи» Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Олександра Яновська,  представник митної служби Литви Скаисте Пикаускине, експерти та фахівці.

Радник з політичних питань Групи підтримки України «Економічні та податкові реформи» Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні Олександра Яновська повідомила про підтримку Представництвом ЄС прийняття цього законопроекту як основи для подальшої роботи,  наголосила на необхідності якісної підготовки підзаконних актів до нього та пообіцяла консультативну та методологічну підтримку експертів ЄС як під час подальшої роботи над текстом законопроекту, так і на етапі реалізації його норм.

У своєму листі до Комітету Глава Представництва ЄС в Україні пан  Хюго Мінгареллі  зазначив, що законопроект був розглянутий компетентними службами Комісії (DG TAXUD). Загальна оцінка полягає в тому, що український законопроект є хорошою основою для транспонування положень УЕО ЄС в українське законодавство. Також надані зауваження та пропозиції щодо зазначеного проекту.

За наслідками обговорення було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. №7473 від 29.12.2017 року), прийняти за результатами першого читання за основу, а після розгляду його Верховною Радою України  у першому читанні здійснити суттєве доопрацювання законопроекту до другого читання.

Попередня стаття Наступна стаття
comments powered by HyperComments