В Україні пропонують провести масштабну амністію майна та капіталів - законопроект

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про правовий режим добровільного декларування коштів, майна та інших об’єктів фізичними особами» № 8257 від 10.04.2018.

Метою законопроекту є легалізація доходів, отриманих з порушеннями податкового законодавства та повернення в Україну грошових коштів, виведених за кордон (у тому числі в різні офшорні юрисдикції) з використанням різних схем ухилення від сплати податків.

Досягнення мети законопроекту передбачається шляхом запровадження механізму декларування доходів, які одержані (оформлені) з порушенням податкового, митного, валютного законодавства, законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи Державної фіскальної служби України та надання повних державних гарантій щодо недопустимості застосування будь-якого переслідування фізичних осіб у зв’язку із задекларованими доходами (крім корупційних доходів та доходів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, не пов’язаних зі сферою господарської діяльності).

Як ідеться у пояснювальній записці до документа, проведення масштабної амністії майна та капіталів є нагальною потребою в Україні, оскільки за різними оцінками тіньовий сектор в економіці України становить від 30 до 50 відсотків валового внутрішнього продукту, а це зі свого боку суттєво стримує розвиток національної економіки, нормальної економічної конкуренції та підприємницької діяльності, створює можливості для дальшого поширення корупції.  

Проект Закону розроблено, виходячи з необхідності проведення масштабної економічної амністії в Україні на досить привабливих умовах, що може призвести до суттєвого покращення інвестиційного клімату. 

Законопроектом передбачається, що на об’єкти, отримані чи набуті внаслідок вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, які визначалися такими згідно із законодавством, що діяло на момент його вчинення, не може бути поширено режим добровільного декларування.

У законопроекті також пропонується визначити перелік об’єктів одноразового добровільного декларування, встановити особливий порядок декларування готівкових коштів із подальшим їх  внесенням на рахунки в банках, чи без такого, на вибір суб’єктів декларування (застосування різних ставок оподаткування буде передбачено пов’язаним  законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу України в залежності від того чи були перераховані готівкові кошти на банківські рахунки).

Крім того, зберігаючи добровільність декларування активів, законопроектом передбачається обов’язкове повернення в Україну тих грошових коштів, які зберігаються в будь-якій формі на рахунках в іноземних банках (у тому числі грошей, виведених в офшори) та які особа бажає задекларувати в добровільній декларації і скористатися державними гарантіями після завершення процедури декларування.

Законопроектом передбачається надання низки державних гарантій щодо суб’єктів добровільного декларування та об’єктів, з яких буде сплачено відповідний податок за досить низькою ставкою порівняно із загальними ставками податку на доходи фізичних осіб,  а саме:

- задекларовані об’єкти декларування  визнаються такими, що одержані (оформлені) без порушення податкового, валютного, митного та іншого законодавства, за умови сплати суб’єктом податку за об’єкти, щодо яких подається добровільна декларація;

- недопустимість вчинення будь-яких слідчих дій (крім допитів в якості свідка), застосування заходів забезпечення кримінального провадження чи запобіжних заходів у зв’язку задекларованими в добровільній декларації об'єктами;

- недопустимість початку в будь-якій формі провадження у справі про адміністративне правопорушення за порушення податкового, митного, валютного та іншого законодавства, у зв’язку із задекларованими в добровільній декларації об'єктами;

- недопустимість початку провадження у справах порушення митних правил, якщо такі правопорушення пов’язані  з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, переміщенням, отриманням, використанням зазначених в добровільній декларації об'єктів;

- недопустимість притягнення суб’єктів декларування до відповідальності за порушення правил валютного регулювання та валютного контролю. 

Окремо передбачається надання суб’єктам добровільного декларування таких гарантій:

- звільнення від обов’язку щодо надання інформації про джерела походження об’єктів декларування, вказаних в добровільній декларації;

- збереження відповідними державними органами та їх посадовими особами таємниці щодо суб’єктів декларування та іншої інформації, що міститься в добровільній декларації;

- заборона використання інформації, що міститься в добровільній декларації, в якості доказу вчинення будь-якого адміністративного чи кримінального правопорушення;

- заборона проведення контролюючими органами будь-яких перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та заборону притягнення до фінансової відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства.

Також законопроект передбачає видачу державного сертифіката конфіденційності, в якому зазначається, що суб’єкту декларування надаються всі гарантії, передбачені Законом, у зв’язку із закінченням процедури одноразового добровільного декларування.

Крім того, законопроектом передбачене суттєве посилення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за неподання або несвоєчасне подання річних декларацій про майновий стан і доходи фізичними особами, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб або недекларування доходів, по яких такі фізичні особи є відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку, та включення до таких декларацій недостовірних даних.

 

Попередня стаття Наступна стаття