Уряд пропонує чергові зміни до ПК: облік платників податків та печатки

У парламенті 6 червня було зареєстровано пакет із 4-х законопроектів щодо покращення інвестиційного клімату, два з них стосуються змін до Податкового та Митного кодексів України. У числі запропонованих новел – спрощення реєстрації платниками ПДВ та єдиного податку, відмова від печаток та оподаткування операцій з передачі майна у довірчу власність.

Мова йде про урядові законопроекти №№ 6540, 6541, 6542, 6543, розробником яких є Мінекономрозвитку. Слід зазначити, що Міністерство виносило ці пропозиції на обговорення як мінімум двічі – в листопаді 2016 р. та січні 2017 р.

Зміни до ПК України пропонується внести законопроектом № 6543.

Реєстрація платниками ПДВ / спрощенцями

Особа, яка є новоствореним суб’єктом господарювання, може добровільно зареєструватись платником ПДВ без подання контролюючому органу реєстраційної заяви. Для відповідної реєстрації буде достатньо зазначення такого свого бажання у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи / реєстрацію фізособи підприємцем. Передбачається, що до заяви також буде потрібно внести «інші дані», необхідні для реєстрації платником ПДВ.

Обрання спрощеної системи оподаткування пропонують здійснювати за тим же механізмом.

Відомості про виявлене бажання зареєструватись платником ПДВ або спрощенцем в електронній формі передаються до контролюючих органів відповідно до Закону про держреєстрацію юросіб та ФОПів. Реєстрація в такому випадку відбувається у день надходження відповідних відомостей.

Окремо визначається, що заява про реєстрацію особи як платника ПДВ подається до контролюючого органу виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. Чинна редакція ПК України передбачає, що заява подається особисто до контролюючого органу, за винятком осіб, які уклали договір про визнання е-документів з відповідним контролюючим органом.

Облік платників податків

Згідно з проектом між Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та Єдиним державним демографічним реєстром буде налагоджено обмін відомостями про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) осіб або серію та номер паспорта тих, хто відмовився від отримання такого номера.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків у контролюючих органах здійснюватимуть на підставі відомостей про державну реєстрацію створення / припинення юридичної особи у день отримання зазначених відомостей контролюючими органами. Аналогічний порядок передбачено і для взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

Якщо зараз взяття на облік відбувається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання контролюючим органом відповідних відомостей від держреєстратора, то за проектом фіскали повинні будуть вчинити відповідні дії у день отримання ними інформації. Це стосується як юросіб, так і обліку самозайнятих осіб.

Окремо в ПК України також хочуть визначити підстави для постановлення судом рішення про припинення юрособи, або підприємницької діяльності ФОПа, що не пов'язано з банкрутством, за позовами контролюючих органів. Такими підставами за проектом є:

неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, звітності, від дати граничного строку подання звітності;

юридична особа – емітент цінних паперів підпадає під ознаки фіктивності;

провадження юридичною особою діяльності, що заборонена законом;

визнання судом фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності.

Окрім того, фіскали направлятимуть до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів.

Зміни торкнуться і змісту облікової картки фізособи – платника податків, до якої планують також вносити інформацію про місце перебування особи, громадянство, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, а для іноземців – податковий номер у країні громадянства (за наявності).

Печатки

Окремим блоком норм проекту є положення щодо скасування обов’язковості використання печаток. ПК України досі містить відповідні норми, попри те, що Законом від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» примусове використання печаток замінили на добровільне. 

З урахуванням вказаного вище пропонується скасувати вимоги щодо обов’язкового використання печаток у таких випадках:

1) надання документів/копій документів контролюючим органам для здійснення ними своїх функцій (пп. 20.1.2 ПК України), в т. ч. під час перевірок (п. 85.4, 85.8 ПК України), а також у разі необхідності представлення документів контролюючому органу у разі відмови приймати такі документи під час перевірки представником цього ж органу (абзац перший п. 44.7 ПК України).

За чинним ПК такі документи мають бути скріплені печаткою у разі її наявності;

2) вимог до обов’язкових реквізитів податкової декларації. Підписи платника податку або його посадових осіб пропонують не засвідчувати печаткою (абзац дванадцятий п. 48.3 ПК України).

Зверніть увагу, зміни в частині скасування вимог щодо скріплення документів печатками також хочуть передбачити і в Митному кодексі України (законопроект № 6542). Норми щодо застосування печаток пропонується вилучити з таких положень МК України:

- подання заяви для отримання статусу уповноваженого економічного оператора (частина перша ст. 13 МК України);

- отримання посадовцями під час перевірок інформації від підприємств (п. 2 ч.1 ст. 347, ч.10 ст. 353 МК України).

Слід зазначити, що у квітні Президент підписав Закон щодо скасування печаток – відповідні норми будуть вилучені з кількох процесуальних кодексів. Закон набирає чинності через 3 місяці з дня опублікування, тобто вже в липні. Докладніше про це читайте за посиланням.

Довірча власність

Проектом також пропонується врегулювати питання оподаткування операцій з передачі майна у довірчу власність як способу забезпечення виконання зобов’язань. По-перше, уточнюється безпосередньо в ПК України, що операції з передачі майна у довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання не вважаються продажем товарів.

По-друге, майно, передане у довірчу власність, якщо це було зареєстровано у державних реєстрах, не може бути використано як джерело для погашення податкового боргу платника податків.

По-третє, уточнюється, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з передачі майна у довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язання повернення такого майна із довірчої власності довірчому засновнику, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України.

Зауважимо, зміни щодо довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання передбачені іншим проектом із згаданого пакета документів - № 6540. Згідно з проектом ці питання в ЦК України регулюватиме окремий параграф.

Інше

По-перше, пропонується змінити визначення незалежної професійної діяльності. У разі погодження цих змін такою діяльністю вважатиметься діяльність фізичної особи, умовою ведення якої є державна реєстрація відповідної діяльності та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа, що підтверджує право особи на ведення незалежної професійної діяльності (діяльність приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), судових експертів, приватних виконавців та інших) за умови, що така особа не є ФОПом, найманим працівником у межах такої діяльності. Станом на цей момент незалежна професійна діяльність ПК України визначає як участь фізособи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

По-друге, визначається, що податкова інформація з реєстрів, банків та баз даних, що формуються та ведуться контролюючими органами згідно з ПК України, може надаватись судам, органам прокуратури, органам досудового розслідування за наявності встановленого законодавством права на отримання такої інформації.

Попередня стаття Наступна стаття